PRESSMEDDELANDE: Bokslutskommuniké 2017, Ökat behov av exportfinansiering


Den positiva trenden inom svensk export har fortsatt under året och den avspeglas också i SEK:s nyutlåning. Nyutlåningen under fjärde kvartalet uppgick till cirka Skr 11,5 miljarder (9,6). Totalt under året har SEK lånat ut Skr 89,3 miljarder (54,8) till svensk exportnäring och dess kunder.

– Min bild är att exportföretagen vill ha olika finansieringskällor, där SEK är en av dem. Att företagen även framåt ser ett behov av finansiering tyder på att de tror på fortsatt god tillväxt för svensk export, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Räntenettot minskade med 4 procent under 2017 och uppgick till Skr 1 683 miljoner (1 747). Räntenettot har belastats med en höjd resolutionsavgift, som uppgick till Skr 193 miljoner (102).

– SEK har en hög likviditet och en stark kapitalisering och är fortsatt väl förberett att finansiera den svenska exportnäringen och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft, säger Catrin.

Rörelseresultatet för 2017 var stabilt och uppgick till Skr 1 007 miljoner (1 002). SEK:s styrelse har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning till ägaren ska uppgå till Skr 232 miljoner, motsvarande 30 procent av årets resultatet, vilket är i enlighet med utdelningspolicyn.

Resultat januari-december 2017 (jämfört med januari-december 2016)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 89,3 miljarder (54,8)
  • Räntenettot uppgick till Skr 1 683 miljoner (1 747)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 007 miljoner (1 002)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 772 miljoner (780)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,5 procent (4,6)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 23,0 procent vid periodens slut (25,1)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 193 (195)

Ladda ner Bokslutskommunikén för 2017 här

 

Kontakt

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, chef Marknad & Affärsutveckling
Tel: 0761 49 83 09

Maila Petra

Till SEK:s pressrum


 

SEK