PRESSMEDDELANDE: Delårsrapport januari till september 2018 - god tillgång till finansiering


Den globala ekonomin fortsätter att utvecklas väl även om tillväxttakten sjunker. Exportföretagens finansiella situation är stark och deras möjligheter att finansiera sig på bank- och kapitalmarknaderna är goda. SEK:s arbete med att nå nya kunder har varit framgångsrikt under året. Det är främst satsningen mot medelstora företag som har givit goda resultat.

Nyutlåningen under årets första nio månader var lägre än under motsvarande period förra året och uppgick till Skr 39,3 miljarder.

– En lägre nyutlåning beror delvis på att företagens möjligheter att finansiera sig på bank- och kapitalmarknaderna är goda, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Räntenettot för de första nio månaderna var lägre jämfört med samma period föregående år och uppgick till Skr 1 064 miljoner. Räntenettot påverkades negativt bland annat av en högre resolutionsavgift och högre upplåningskostnader under inledningen av året.

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till Skr 597 miljoner, vilket var lägre jämfört med samma period föregående år.

SEK har under de senaste nio månaderna intensifierat sitt samarbete med andra främjandeaktörer inom Team Sweden, framför allt satsningen på regional exportsamverkan – både på nationell och regional nivå.

– Vi har ett mycket bra samarbete med aktörer som Almi, Business Sweden och EKN. Det ger oss ökad synlighet och därmed större möjligheter att erbjuda finansiering till svensk exportnäring, menar Catrin Fransson.

Resultat januari-september 2018 (jämfört med januari-september 2017)
• Nyutlåningen uppgick till Skr 39,3 miljarder (77,8)
• Räntenettot uppgick till Skr 1 064 miljoner (1 278)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 597 miljoner (666)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 454 miljoner (509)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,4 procent (3,9)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 114 (128)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,1 procent (12/2017: 23,0)

Ladda ner delårsrapporten 2018 här!

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Finansiella rapporter

Till SEK:s pressrum

SEK