PRESSMEDDELANDE: Hanna Lagercrantz ny ledamot i SEK:s styrelse


På SEK:s bolagsstämma den 28 mars valdes en ny ledamot in i styrelsen, Hanna Lagercrantz.

Hanna Lagercrantz är civilekonom och kansliråd på Näringsdepartementet. Sedan den 31 januari är Lagercrantz adjungerad ledamot i SEK:s styrelse. Förutom ledamot i styrelsen utses Lagercrantz till ledamot i SEK:s Ersättningsutskott samt till ledamot i SEK:s Revisionsutskott.

SEK:s styrelse
Lars Linder-Aronson (Ordförande)
Cecilia Ardström
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård
Ulla Nilsson

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK