PRESSMEDDELANDE: Hélène Westholm lämnar SEK:s styrelse


Hélène Westholm väljer att lämna SEK:s styrelse från 31 januari 2019, efter cirka ett år i tjänst.

Styrelsen har beslutat att utse Hanna Lagercrantz till adjungerad ledamot fram tills att hon väljs in i styrelsen, vilket förväntas ske på årsstämman 28 mars 2019.

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK