NYHET: Regionalt Exportcentrum i Uppsala Län invigt


Idag invigde Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg Regionalt Exportcentrum i Uppsala Län.

Syftet med Regionalt Exportcentrum är att göra det lättare för företag att exportera och få fler företag att ta steget till internationell marknad.

Inom Regionalt Exportcentrum samarbetar Svensk Exportkredit (SEK), Almi, Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), Uppsala Innovation Centre (UIC), Connect, Enterprise Europé Network (EEN), Region Uppsala och Tillväxtverket.

Regionalt Exportcentrum säkerställer att företag får rätt information och anordnar gemensamma aktiviteter såsom kunskaps- och inspirationsseminarier. Region Uppsala är regionalt utvecklingsansvariga och det operativa ansvaret för att driva samarbetet i Regionalt Exportcentrum svarar Almi för.


Om SEK

SEK är ett statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag. Vi är en stabil partner med god beredskap för nyutlåning och vi kommer fortsatt att jobba hårt för att utvecklas tillsammans med våra kunder. På så sätt kan vår vision förverkligas; att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Kontakt

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, chef Marknad & Affärsutveckling
Tel: 0761 49 83 09

Maila Petra

Till SEK:s pressrum

SEK