Samarbete mellan AB Svensk Exportkredit och Bank of China om miljöteknik


AB Svensk Exportkredit och Bank of China har ingått ett avtal för finansiering av miljöprojekt och svensk miljöteknik i Kina. Avtalet omfattar 100 miljoner Euro.

Genom avtalet vill AB Svensk Exportkredit och Bank of China gemensamt bidra till utvecklingen av nya hållbara lösningar för att möta utmaningar kring klimatförändringar och miljöförstöring och samtidigt främja en hållbar ekonomisk tillväxt, ansvarsfullt företagande och nya arbetstillfällen, både i Kina och i Sverige.

Avtalet innebär att AB Svensk Exportkredit finansierar Bank of China som i sin tur tillhandahåller lån till kinesiska köpare av svenska varor och tjänster. Miljöprojekt och svensk miljöteknologi ska uppfylla kriterier för ”Eco Innovation” vilka definieras i EU:s handlingsplan för miljöinnovation.

Projekt och företag som finansieras i Kina ska anta och stödja kärnvärden inom områdena miljö, anti-korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden med hänvisning till FN:s Global Compacts tio principer.

Vid frågor kontakta Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK, 0706-21 84 88

SEK