SEK ansluter sig till Ekvatorprinciperna


AB Svensk Exportkredit (SEK) har beslutat att gå med i Ekvatorprinciperna, som är ett globalt ramverk för att utvärdera, bestämma och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. 90 internationella finansiella institutioner i 37 länder har till idag anslutit sig till Ekvatorprinciperna. Som ett exportkreditinstitut genomför SEK redan idag hållbarhetsprövningar i enlighet med OECD:s regelverk och andra relevanta internationella ramverk för export- och projektfinansiering.

– Ekvatorprinciperna kommer att ge oss ett ytterligare verktyg i vår miljö- och sociala due diligence för projekt och exportkrediter som vi finansierar. Detta kommer att öka harmoniseringen mellan oss och bankerna och de finansiella institutionerna som vi samarbetar med, säger SEK: s hållbarhetschef Johan Henningsson.

SEK går med i Ekvatorprinciperna den 21 juni och kommer under det första året, i enlighet med Ekvatorprincipernas regelverk, anpassa sin verksamhet efter ramverket.

– Vi kommer också att kunna delta mer aktivt i diskussionerna om utvecklingen av miljömässiga och sociala bedömningar inom banksamhället, säger SEK: s hållbarhetschef Johan Henningsson.

Ägarens representant närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommenterar detta så här.

– SEK har en viktig roll i att underlätta för svenska företags export. Därför välkomnar jag att SEK nu ansluter sig till Ekvatorprinciperna i linje med ägarens rekommendation. Med detta får SEK ett nytt verktyg för att se till att deras utlåning uppfyller internationella krav. Statliga företag ska föregå med gott exempel, inte minst inom hållbart företagande.

Om Ekvatorprinciperna

Ekvatorprinciperna är ett globalt ramverk som utvecklats av ledande finansinstitut under 2003 med målet att säkerställa att projekt utvecklas på ett socialt ansvarsfullt sätt och återspeglar god miljöhantering. Den tredje upplagan av Ekvatorprinciperna som trädde i kraft år 2013 innebär en utökning från projektfinansiering och rådgivning till projektrelaterade företagslån och brygglån.

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svensk export. SEK lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och hjälper svenska exportföretag att vinna exportaffärer genom att erbjuda deras kunder finansiering. SEK har ett stort internationellt kontaktnät och en lång erfarenhet av internationell finansiering. Med det statsstödda exportkreditsystemet kan köparen av svensk export få en känd total kostnad för sin investering. Med en exportkreditfinansiering kan köparen dessutom erbjudas långa kredittider. SEK är en långsiktig partner, som ägs till 100 % av svenska staten och har ett uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK följer internationella standarder inom bland annat miljö och anti-korruption genom de hållbarhetsprövningar som görs. Under 2016 lånade SEK ut sammanlagt 54,8 miljarder svenska kronor.

Kontakt: Edvard Unsgaard, +46-706-218488

SEK