PRESSMEDDELANDE: SEK Årsredovisning 2017. Den positiva trenden för svensk export avspeglas i SEK:s utlåning


2017 var ett framgångsrikt år för såväl svensk export som för SEK. Nyutlåningen blev 89 miljarder kronor (jämfört med 55 miljarder 2016) vilket möjliggjorde för fler företag att vinna fler exportaffärer. Nyutlåningen är en av de högsta i SEK:s historia och beror bland annat på stor efterfrågan på exportkrediter.

Svensk exportnäring utvecklades starkt under året som gick. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) ökade varuexporten med tio procent. Uppgången för exporten är kopplad till den starka konjunkturen i stora europeiska ekonomier samt i USA och Kina.

”Det är glädjande att notera att Sverige håller jämna steg med omvärlden gällande exporten till tillväxtländer”, säger SEK:s vd, Catrin Fransson

Nu finns SEK:s årsredovisning att ladda ner som pdf. Av miljöskäl trycks den i en mycket begränsad upplaga.

Ladda ner Årsredovisning 2017 här


Om SEK

SEK är ett statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag. Vi är en stabil partner med god beredskap för nyutlåning och vi kommer fortsatt att jobba hårt för att utvecklas tillsammans med våra kunder. På så sätt kan vår vision förverkligas; att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Årsredovisning 2017

Ladda ner ÅR17 här


Kontakt

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, chef Marknad & Affärsutveckling
Tel: 0761 49 83 09

Maila Petra

Till SEK:s pressrum


 

SEK