SEK bidrar till finansiering av biogasanläggning i Norge


SEK har bidragit till finansieringen av Biokrafts byggande av en biogasanläggning i Skogn, strax norr om Trondheim. Anläggningen i Skogn kommer att bli norra Europas största anläggning för produktion av flytande biogasbränsle och när den är klar 2017 kommer produktionen av flytande biogasbränsle i Skandinavien mer än fördubblas. Svenska kopplingar till projektet finns både på sponsor- och leverantörssidan där Scandinavian Biogas går in med kapital och svenska miljöteknikbolaget Purac bygger anläggningen. SEK finansierar en exportkredit arrangerad av SpareBank1 SMN och som är delvis garanterad av EKN.

Läs mer här i bifogade pressmeddelande från Biokraft AS.

SEK