SEK emitterar 1 miljard dollar obligation


SEK har idag prissatt en 5-årig global obligation om 1 miljard US dollar. Obligationen mottogs oerhört väl och tecknades av investerare från hela världen. Fler än 50 investerare deltog i transaktionen som blev mer än 100% övertecknad. Majoriteten av investerarna kom från USA och Europa. Upplåningstransaktionen gjordes tillsammans med Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup Global Markets och Daiwa Capital Markets.

–  Vi är väldigt nöjda med att ha emitterat en framgångsrik benchmark på bättre villkor för SEK än på många år, säger Erik Hådén Senior Director, Head of Treasury, på SEK. Intresset från investerarna var långt över förväntan. Pengarna kommer att användas i SEK:s verksamhet; att bistå svenska exportbolag och deras kunder med finansiering.

 Fördelningen mellan investerare var följande

Centralbanker och officiella institutioner                                48%

Fondförvaltare                                                                                    27%

Banker                                                                                                     12%

Företag                                                                                                    8%

Försäkringsbolag och pensionsfonder                                        5%

 

Fördelningen mellan regioner var följande

Amerika                                                                                                  50%

Europa                                                                                                      29%

Asien                                                                                                         17%

Övriga                                                                                                          4%

 

Vid frågor kontakta SEK:s kommunikationschef Edvard Unsgaard,

0706-21 84 88

 

 

 

Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. Under de 50 år som gått sedan SEK grundades har företagets roll varit att stärka den svenska exportnäringen genom finansieringslösningar. Exportkrediter är lika viktiga nu som 1962 för att svenska exportörer ska vinna affärer. Som marknadskompletterande aktör finns SEK där och skapar trygghet i både goda och dåliga tider. I huvudsak fullgör SEK sitt uppdrag genom att bistå med slutkundsfinansiering, då SEK ger krediter till svenska exportföretags kunder, och genom direktfinansiering, det vill säga utlåning direkt till exportföretagen. Den totala nyutlåningen under 2013 uppgick till 55,7 miljarder kronor.

SEK