SEK emitterar miljardobligation i Euro


SEK har idag prissatt en 5-årig obligation om EUR 1 miljard. Efter tre framgångsrika benchmarkobligationer i USD om minst 1 miljard under 2013 följer SEK upp med en obligation om Euro 1 miljard. En majoritet av de cirka 50 olika investerarna som deltog i Upplåningstransaktionen gjordes tillsammans med Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC och JP Morgan.

– Vi är mycket nöjda med att komma tillbaka med en benchmarktransaktion i euromarknaden och därigenom diversifiera SEK:s breda investerarbas än mer, säger Erik Hådén Senior Director, Head of Treasury, på SEK. Pengarna kommer att användas i SEK:s verksamhet; att stödja svenska exportbolag och deras kunder med finansiering.

Fördelningen mellan investerare var följande:

Centralbanker och officiella institutioner, 39%

Banker,  34%

Fondförvaltare, 12%

Företag ,  11%

Försäkringsbolag och pensionsfonder , 4%

SEK:s beredskap att bistå företagen med långsiktig finansiering är fortsatt god. Den största tryggheten för exportföretagen är SEK:s konservativa affärsmodell. SEK matchar utlåning och upplåning och tar därmed ingen refinansieringsrisk. Det finns en stor trygghet för exportörerna att veta att när de får finansiering från SEK har SEK redan säkerställt tillgång till upplåning på minst samma löptid. Vid frågor vänligen kontakta SEK Funding team, sekfunding@sek.sekom

SEK