SEK emitterar sin första gröna obligation


SEK (AB Svensk Exportkredit) emitterar sin första gröna obligation. Det är en obligation på USD 500 miljoner med en löptid på 5 år. Pengarna från emissionen kommer att användas för att finansiera export av svensk miljöteknik och miljökunnande i hela världen. SEK:s ramverk för gröna obligationer innehåller ett mått på CO2-reduktion i de projekt som finansierats. Investerarna får därmed ett verktyg för att utvärdera positiva klimateffekter i sina investeringar.

SEK är den första europeiska exportkreditinstitutionen som emitterar en grön obligation.

– Vi vill bidra till att den gröna obligationsmarknaden utvecklas och vi är glada för att emissionen mottogs väl av marknaden och att en hög andel investerare med grön profil deltog. Obligationen blev övertecknad på kort tid trots att marknadsförhållandena inte var optimala, bland annat på grund av den fortsatta osäkerheten kring Grekland, säger Per Åkerlind, vice VD på SEK.

Cirka 65 procent av köparna är så kallade ESG-investerare (Fonder med hållbarhetskriterier). Geografiskt var det största intresset från Europa (53 procent), därefter Nordamerika (33 procent). Centralbanker köpte 29 procent av transaktionen och förvaltare 29 procent.

– Hållbarhet har länge varit en viktig del i vår verksamhet och marknaden för gröna obligationen ger oss ett verktyg att öronmärka kapital till en klimatsmart omställning av ekonomin, säger SEK:s hållbarhetschef Johan Henningsson.

Bankerna som arrangerade transaktionen var BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC and SEB.

 

Kontakt

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK. 0706-21 84 88

 

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

SEK