SEK finansierar Eltels byggande av elnät i Zambia


SEK har finansierat en kredit avseende Eltels Networks största kontrakt någonsin rörande byggande av elnät i Zambia. Finansieringen, som arrangerades av Nordea och Standard Bank of South Africa, avser en av EKN täckt exportkredit om USD 134 miljoner.

http://www.eltelnetworks.com/sv/Svenska/Nyheter/Eltel-wins-its-biggest-contract-to-date/

SEK