SEK finansierar ESS


SEK finansierar tillsammans med Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Europeiska Investeringsbanken (EIB) en bryggfinansiering för European Spallation Source (ESS). SEK:s del är 100 miljoner Euro av det totala beloppet om 300 miljoner Euro. Löptiden är 7 år. ESS byggs i Lund och anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. Anläggningen blir som ett stort mikroskop där man kommer att få kunskap om olika materials egenskaper och funktionssätt. Detta är kunskaper som så småningom kan omsättas kommersiellt.

ESS  finansieras genom kontant- och in-naturainsatser från de 15 medlemsländerna. Totala investeringen uppgår till EUR 1,843 miljoner. Finansieringen avser användas för att brygga gapet som uppstår avseende timing av ESS-medlemmarnas inbetalningar och kostnaderna under byggnationen.

Läs mer i ESS pressmeddelande.

https://europeanspallationsource.se/article/ess-secures-aggressive-schedule-line-credit

SEK