SEK lånar ut 100 miljoner US dollar till BNDES


AB Svensk Exportkredit (SEK) lånar ut 100 miljoner US dollar på fem års löptid till den brasilianska utvecklingsbanken BNDES. BNDES är huvudfinansiär för utvecklingen i Brasilien och har sedan starten 1952, spelat en viktig roll för att bidra till expansionen av industri och infrastruktur i landet.

Kontraktet signerades den 11 oktober i Washington i samband med Internationella Valutafonden och Världsbankens årliga möten där SEK var representerat.

Finansieringen kommer att vara öronmärkt, dock inte begränsad till investeringsprojekt i Brasilien där båda länderna har intresse. Det inkluderar dotterbolag, kunder och leverantörer till svenska företag såväl som samarbeten mellan företag från båda länderna.

Det finns över 200 svenska dotterbolag i Brasilien med totalt cirka 50 miljarder US dollar i omsättning. Storleken och potentialen av den brasilianska marknaden attraherar ett ständigt flöde av nya svenska företag och uppmuntrar redan etablerade företag att hitta nya sätt att växa på marknaden. Ambitionen är att detta avtal ska underlätta den utvecklingen.

Avtalet är det första mellan SEK och BNDES. Det är i enlighet med BNDES strategi att attrahera utländska investeringar i Brasilien och utöka finansieringsmöjligheterna. Lånet från SEK kommer att spela en viktig roll för att höja antalet svenska finansieringsprojekt i Brasilien och avtalet banar väg för nya samarbeten mellan de två institutionerna.

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till hållbara finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom sitt oberoende och sin kompetens inom internationell finansiering. SEK:s totala nyutlåning under 2013 uppgick till 55,7 miljarder kronor.

 

Kontakt

Edvard Unsgaard

Head of Communications, SEK

+46-706-21 84 88

SEK