NYHET: SEK-podden med Ann Linde, EU- och Handelsminster


I avsnitt nummer 2 av SEK-podden gästas vi av Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister.

SEK-podden tar upp aktuella ämnen som rör sig kring svensk export. Till varje avsnitt bjuder vi in en gäst från bland annat politiken, akademin eller näringslivet för olika samtal.

Ann Linde är EU- och handelsminister sedan 2016 och har innan dess hunnit med många andra politiska befattningar. Hon har bland annat arbetat som statssekreterare hos Anders Ygeman på Justitiedepartementet och varit chef för den internationella avdelningen för Europeiska socialdemokratiska partiet i Bryssel.

I SEK-podden tar Ann Linde upp Sveriges konkurrenskraftiga exporterbjudande och talar om vikten av SEK för svensk exportnäring och om hennes engagemang att få fler delaktiga i EU-arbetet.

Framtiden för svensk export ser ljus ut. Efterfrågan och satsningar på smarta städer växer och nya transportlösningar är två saker som Ann spår kommer att dominera framöver. Traditionella branscher blir omsprungna av nyare.

”Svenska spelföretag står för lika stor export som järnmalm”

Ann Linde, EU- och handelsminister

Regionala exportcentra

Under 2018 kommer regeringen att satsa stort på regionala exportcentra i landet, detta för att företag i hela landet ska ha möjlighet att nå ut på världsmarknaden.
Satsningen på de regionala exportcentra är en del av den exportstrategi som ska bidra till att öka exporten både i absoluta tal och som andel av BNP, att öka Sveriges konkurrenskraft för investeringar, kompetens och turister, att öka andelen exporterande företag och öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.

Lyssna på SEK-podden på Soundcloud

Samtalsledare: Kim Rydeheim

Om SEK-podden

SEK-podden, en serie samtal med olika gäster om ämnen som kretsar kring SEK:s omvärld.

Mer om podden här

 

SEK