SEK skänker 100 000 kronor till Läkare utan gränser


SEK fortsätter att skänka pengar till välgörande ändamål istället för att ge julklappar till personalen. Årets bidrag går till Läkare utan gränser som är en medicinsk humanitär organisation som arbetar för att rädda liv och lindra nöd där det behövs mest. Läkare utan gränser är utsedda på grund av katastrofläget på Filippinerna.

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK har en marknadskompletterande roll och skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. SEK:s nyutlåning 2012 var 56,2 miljarder kronor.

SEK