SEK tecknar avtal med EIF


SEK har tecknat ett avtal om samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF). Det innebär att EIF kan erbjuda garantier för SEK:s utlåning till företag med innovation i verksamheten.
– Garantin från EIF är ett av många verktyg för oss att bistå företagen med och det ger utökade möjligheter att bistå företagen i ett tidigare skede. På så sätt kan vi ännu bättre överbrygga glappet mellan SEK och Almi, säger SEK:s vd Catrin Fransson.

SEK:s avtal med EIF är på två år och omfattar totalt 100 miljoner Euro. Garantierna kan ges till företag med innovation i verksamheten och under 500 anställda. Garantin kan täcka finansieringar med löptider på 1-10 år och täcker 50 procent av lånet.

SEK har historiskt bistått de omkring 100 största svenska företagen med olika typer av långfristiga finansieringslösningar. Men sedan 2015 har SEK också mer aktivt riktat in sig till företagen som finns i segmentet under detta, dvs företag med en omsättning på över 500 miljoner kronor.
– Sedan ett år har vi därför ett affärsområde för att arbeta med medelstora företag. På så sätt får vi en närmare relation med företagen och kan bättre förstå deras behov och vi kan också utveckla vårt erbjudande. Garantin från EIF är ett exempel på hur vi kan utveckla vårt erbjudande, säger SEK:s vd Catrin Fransson.    

SEK erbjuder de medelstora företagen olika typer av finansieringslösningar, både traditionella exportkrediter och utlåning direkt till deras balansräkning, dvs det vi också erbjuder de stora företagen. För att på bästa sätt hjälpa företagen samarbetar vi också med flera aktörer, däribland EKN, affärsbanker och även utländska banker.

Idag presenterade även Almi ett avtal med EIF.
– Vi är nöjda med att teckna avtal med vår nya finansiell mellanhand SEK och att vidareutveckla vår relation med vår partner Almi. Almis kombination av skräddarsydda mikroutlåningsprodukter och företagsrådgivning, samt SEK: s exportexpertis kommer att hjälpa framtida entreprenörer i Sverige att dra nytta av detta EU-stöd ”, säger EIF vice vd, Pier Luigi Gilibert.

Kontakt: Edvard Unsgaard, kommunikationschef SEK, + 46-8-613 84 88

SEK