SEK utses till Sveriges Karriärföretag 2019


Den 15 november utnämndes SEK till ett av Sveriges Karriärföretag 2019. Utmärkelsen innebär att SEK är ett av de mest attraktiva företagen att göra karriär på, för studenter och yrkesverksamma. Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och belöna ett framgångsrikt Employer Branding arbete.

– Utnämningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker för att attrahera nya medarbetare. Givet att vi befinner oss i en högkonjunktur med stark konkurrens om arbetskraften, är det extra kul, säger Sirpa Rusanen, HR-chef på SEK.

Juryns motivering
”Genom en innovativ arbetsmiljö och karriärmöjligheter där medarbetarna kan växa och utvecklas inom organisationen arbetar Svensk Exportkredit attraktivt med Employer Branding. Med att inspirera både potentiella och nuvarande medarbetare utses härmed Svensk Exportkredit till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.”

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

SEK