SEK vinner pris för sin hållbarhetsredovisning


SEK:s hållbarhetsredovisning fick idag en utmärkelse av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Priset delades ut vid ett seminarium i Stockholm. Bland de största svenska företagen kom SEK:s Hållbarhetsredovisning på andra plats. Så här lyder motiveringen till SEK:s utmärkelse.

”En integrerad redovisning kräver ett integrerat arbete. I SEK:s hållbarhetsredovisning i årsredovisningen 2013 har SEK på ett tydligt och transparent sätt redovisat hur hållbarhetsarbetet genomsyrar hela affären. Även om verksamheten är komplex lyckas SEK tack vare det användarvänliga formatet förmedla verksamhetens viktigaste hållbarhetsfrågor. SEK:s årsredovisning 2013 fungerar som drivkraft vid utvecklandet av framtida redovisningar.”

”Det är roligt att vårt arbete med att integrera hållbar utveckling i vår affärsmodell uppmärksammas. Det ger energi att fortsätta den resan.”, säger Johan Henningsson, Hållbarhetschef SEK

Läs mer på: http://www.far.se/Press-och-opinion/Basta-hallbarhetsredovisning/Vinnare-2014/Ovriga-pristagare-2014/

 

Kontakt

Edvard Unsgaard

Kommunikationschef

0706-21 84 88

SEK