SEK:s Exportkreditbarometer: Ökat behov av exportfinansiering


Idag presenteras SEK:s tionde Exportkreditbarometer med svar från 200 exportföretag. Barometern visar på flera intressanta resultat.

Exportföretagens finansiella situation upplevs ännu starkare än i våras. Även Exportkreditindex (EKI) stiger till 56 (55).

Behovet av finansiering vid exportaffärer har ökat för både SME och stora bolag. Det gäller både hur de ser på nuläget och de kommande 12 månaderna.

Fler företag kommer att anställa i Sverige än utomlands. Det betyder att trenden från i våras håller i sig och den ökade exportorderingången som företagen beskriver, leder till fler jobb i Sverige.
Exportkreditbarometern visar på en god situation för exportnäringen.

– Svensk export har gått starkt under 2017 och den trenden avspeglas också i barometern, säger SEK:s vd Catrin Fransson.

Trots att företagen är så finansiellt starka behöver de finansiering.

– Min bild är att företagen vill ha olika finansieringskällor, där SEK är en. Att företagen även framåt ser ett behov av finansiering tyder på att de tror på fortsatt goda tider för svensk export, säger SEK:s vd Catrin Fransson.

Om Exportkreditbarometern

Målgruppen är exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en  exportandel på minst 50 procent. Populationen, som utgör 2175 bolag, delas upp i stora företag respektive små- och medelstora företag (SME). Gränsen för stora företag går vid en omsättning på minst 250 miljoner kronor. Urvalet har gjorts slumpmässigt av SCB utifrån momsregistret. Till detta urval läggs samtliga bolag med en exportvolym på över två miljarder kronor. På så sätt fångar barometern upp företag som är av vikt för svensk export.

Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 200 företag svarat, 103 i gruppen för stora företag och 97 i gruppen SME. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 3 oktober till 1 november 2017.

SEK:s Exportkreditbarometer kommer ut två gånger per år.

Ladda ner Exportkreditbarometern #2 2017


Exportkreditbarometern i pressen

SvD 26 november 2017: Urstark optimism bland exportföretag

DI 26 november 2017: Exportbolag jagar pengar för att växa

 

Tidigare barometrar

Du hittar tidigare exportkreditbarometrar samlat i ett arkiv på sajten.

Exportkreditbarometern

Om SEK

Läs mer om SEK, om våra kunder och produkter och hur vi arbetar med svensk export.

Läs mer om SEK här

SEK