SEK:s Exportpris går till Elekta


AB Svensk Exportkredits (SEK) Exportpris 2013 går till det svenska medicintekniska företaget Elekta. De tre nominerade företagen var Elekta, Sweco och Envac.

– Vi vill genom det här priset lyfta svensk export och nyttan den gör, säger Peter Yngwe, vd SEK. Elekta är en svensk exportsuccé som dessutom räddar liv. Det finns många nya generationer Ericsson och IKEA i vårt land. Därför är det här priset viktigt för att inspirera entreprenörer och mindre företag att våga ta sig ut i världen precis som Elekta har gjort.

Juryns motivering lyder: ”Det är ett företag sprunget ur en innovation som räddar liv– som imponerat på juryn med sin kombination av högteknologi, entreprenörsanda och långsiktiga ambition att bli världsledande inom sitt område. Man har vuxit snabbt och har gynnat Sverige genom kvantitativ framgång som skapat många nya arbetstillfällen. Idag är Elekta en exportsuccé som väl motsvarar kriterierna för SEK:s Exportpris”.

– Elekta är ett exportföretag och att få den här bekräftelsen av SEK betyder mycket, men det är också ett betyg på det jobb vi gör och den stolthet man har på Elekta och det här priset inspirerar oss att bli ännu bättre, säger Tomas Puusepp, vd Elekta.

Juryn bestod av: Peter Yngwe, vd SEK, Annica Eklund, vd Bolon, Martin Ahlquist, chefredaktör Fokus, Karin Lepasoon, vice vd Skanska, Olof Faxander, vd Sandvik och Johanna Frelin, vd Hyper Island.

SEK:s exportpris arrangerades i samarbete med tidningen Fokus.

Om Elekta

Elekta AB är ett svenskt företag som främst producerar maskiner och mjukvara för behandling av cancer med strålning. Den första maskinen var en Leksell Gamma kniv utvecklad för behandling av hjärntumörer och hjärnsjukdomar. Företaget är grundat av neurokirurgen Lars Leksell och sprunget ur hans och fysikern Börje Larssons arbete med att behandla hjärntumörer med hjälp av strålning. Sverige är av begränsad betydelse för Elekta, de har cirka 0,5 procent av sin försäljning i Sverige. Företaget har cirka 3500 anställda och omsätter 9,2 miljarder kronor.

Kontakt

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, SEK +46 8-613 84 88

Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications Elekta +31 6 5356 1242

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK har en marknadskompletterande roll och skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. SEK:s nyutlåning 2012 var 56,2 miljarder kronor.

SEK