SEK:s Exportseminarium 24 april - referat


SEK:s seminarium om svensk export

Utmaningar för svensk export i en föränderlig värld, innovation och entreprenörskap samt svenska företags sätt att etablera sig utomlands var tre teman för expertpanelerna på SEKs seminarium på Grand Hotel igår. Medverkande gjorde bland andra handelsminister Ewa Björling och Ericssons Vd Hans Vestberg. Närvarade gjorde också Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Svensk export förlorar marknadsandelar. Men det finns möjligheter att öka exporten. Vi måste bara fånga dem. Det sade Peter Yngwe som i nästa vecka slutar efter 17 år som VD på SEK. I samband med hans avgång hölls igår ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. Seminariet gästades av bland andra Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Som exempel på vad som kan göras för att fånga möjligheterna och öka exporten nämnde Peter Yngwe samarbete.

– Vi kan göra mer än vad vi har gjort, bland annat genom att föra samman SEK, Business Sweden och de andra exportfrämjarna. För att hjälpa små företag att växa måste SEK också samarbeta med bankerna, sade Peter Yngwe.

Enligt honom är den nya lagstiftningen för bankväsendet inom EU hämmande för exporten. Den påverkar tillgången på finansiering negativt eftersom bankerna får mindre incitament till att låna ut pengar. SEK måste därför samarbete med bankerna för att klara utmaningen att få små och medelstora företag att växa.

En annan utmaning är att hålla kvar de stora företagen i Sverige. Stora företag står för majoriteten av den svenska exporten. SEK jobbar främst med de stora företagen. Ericssons Vd Hans Vestberg förklarade betydelsen av exportfrämjarna för hans företag.

– Vårt samarbete med SEK och EKN har varit viktig för vår export. En anledning att vi klarade oss så bra under finanskrisen 2009-2010 var att vi hade SEK, sade han.

Men exportfrämjarna kan inte skapa export. Det gör företagen själva. Företagen måste vara anpassliga för att överleva i en globaliserad värld med konkurrens från snabbväxande länder. Ericsson har under sin 138-åriga historia genomfört många förändringar och Hans Vestberg berättade om en sådan.

– För 10 år sedan var två tredjedelar av vår försäljning hårdvara och en tredjedel mjukvara och tjänster. Förra året var två tredjedelar mjukvara och tjänster och en tredjedel hårdvara. Detta är många försäljningskronor som ska byta plats. Om vi inte transformerar oss har vi svårt att överleva, sade Hans Vestberg

För att skapa anpassliga företag är det viktigt att attrahera fler ungdomar och få fler att vilja jobba som ingenjörer. Ungdomar är en viktig faktor för att öka exporten.

– Unga är mer globala och har bättre självförtroende. Om de har en innovativ produkt som de tror kommer bli framgångsrik i exempelvis Japan går de direkt dit. Vi kan kombinera detta. Låta dessa modiga möta de traditionella exportföretagen som främst exporterar till de nordiska länderna, sade handelsminister Ewa Björling.

För att attrahera ungdomar menade panelen att det var viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor eftersom dessa står högt på listan när ungdomar väljer arbetsgivare.

SEK