SEK:s tredje Exportkreditbarometer publiceras


Kronkursen mer fördelaktig enligt svenska exportföretag

Idag presenteras AB Svensk Exportkredits (SEK) tredje Exportkreditbarometer. Vi har frågat över 200 företag om olika frågor. Läs hela Exportkreditbarometern på www.sek.se Här är de viktigaste resultaten.

  • Vi ser ett tydligt trendbrott i barometern avseende synen på kronkursen. I denna barometer är det nästan 40 procent som uppger att de upplever dagens kronkurs som fördelaktig att jämföra med endast 6 procent i december.

 

  • Exportkreditindex har stigit till 58 från 55 i juni och december i fjol. Det avspeglar en mer gynnsam finansiell situation för företagen och ett bättre marknadsklimat.

 

  • Det är de mindre företagen som är mest optimistiska om möjligheterna att skapa jobb i Sverige. Andelen mindre företag som väntas anställa i Sverige har också ökat jämfört med vad de antog för ett halvår sedan. Från en indexsiffra på 61 till 68. De stora däremot ligger på siffran 49 vilket indikerar en minskning av antalet anställda i Sverige.

 

  • SEK har i denna barometer ställt frågan om vilken som är den viktigaste valfrågan inför höstens val. Omkring en fjärdedel av svaren handlar om att det ska bli lättare och billigare att anställa.

 

  • Andelen företag som ställer hållbarhetskrav som rutin vid exportaffärer är endast 36 procent, men av dessa svarar betydligt fler än tidigare att kraven har och kommer att öka.

Läs hela Exportkreditbarometern här

 

KONTAKT

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK. 0706-21 84 88

Marie Giertz, Chefekonom SEK. 08-613 83 32

 

OM EXPORTKREDITBAROMETERN. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Urvalet har gjorts av SCB.. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 232 företag svarat, 142 i gruppen för stora företag och 90 i gruppen små- och medelstora företag. En svarsfrekvens på totalt 51 procent.

 

OM SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. I huvudsak fullgör SEK sitt uppdrag genom att bistå med slutkundsfinansiering, då SEK ger krediter till svenska exportföretags kunder, och genom direktfinansiering, det vill säga utlåning direkt till exportföretagen. Den totala nyutlåningen under 2013 uppgick till 55,7 miljarder kronor.

SEK