Susanne Lithander ny medlem i SEK:s Styrelse


Susanne Lithander har valts in i Styrelsen för AB Svensk Exportkredit (SEK). Hon nominerades av Finansdepartementet, och valdes av SEK: s enda aktieägare, svenska staten, vid en extra bolagsstämma den 20 januari. Susanne Lithander är idag CFO på BillerudKorsnäs och har tidigare varit VP Finance, inom SCA-koncernen, VD på Mercuri International Group och VP Head of Advisory Services på Ericsson, BU Global Services.
Kontakt

Edvard Unsgaard

Kommunikationschef SEK

08-613 84 88

SEK