Sverige återtar marknadsandelar på exportarenan


I en ny rapport från Business Sweden rapporteras att svensk varuexport sedan millenieskiftet har haft en stadig ökning med cirka tre procent per år.

Andra länder i världen har dock under samma period ökat sin export snabbare, vilket innebär att Sverige tappat marknadsandelar. Men det senaste året ser det ut som att Sverige återtar marknadsandelar. Orsaken är att tillväxtländerna gått lite sämre än tidigare.

Nedbrutet på olika kategorier ser resultatet ut så här för Sverige:

  • Livsmedel och kläder har gått bättre än för övriga världen både fram till 2015 och under det senaste året
  • Bilar, stål, metaller, instrument (bland annat olika typer av mätinstrument, optiska produkter inom sjukvård etc), har gått sämre fram till 2015, men det senaste året tar svenska företag marknadsandelar
  • Maskiner, kemi, kraft/telekom, möbler, massa/papper har gått sämre fram till 2015 och ungefär som för övriga världen under förra året
  • Trävaror har gått sämre fram till 2015 och sämre även senaste året

Ladda ner rapporten hos Business Sweden

Vad gör SEK?

SEK erbjuder svenska företag finansiella lösnignar för att kunna göra fler exportaffärer.

Läs mer här


SEK