DEBATT: Tveksamt om toppen är nådd för svensk export


Högkonjunkturen i svensk export är tydlig. Exportorderingången och sysselsättningen har ökat och den finansiella situationen är den starkaste sedan mätningarna startade, visar SEK:s Exportkreditbarometer från juni 2018.

Det finns en tilltagande oro från aktörer som spår en lägre tillväxt framöver, men frågan är om toppen är nådd för svensk export. Enligt Exportkreditbarometern som är en temperaturmätare på hur svensk exportnäring mår, anger drygt hälften av de tillfrågade att företagets finansiella situation har stärkts jämfört med i höstas. Stora bolag ser positivt på företagets finansiella situation, såväl i nuläget som när de blickar framåt. Små- och medelstora företag är mer positiva till nuläget.

Det finns ett starkt samband mellan exportorderingång och sysselsättningsplaner. Exportföretagen räknar med att antalet anställda kommer att öka under de kommande 12 månaderna, såväl i Sverige som utomlands. Ökningen förklaras främst av att en högre andel stora företag än tidigare planerar att anställa. SME är däremot mer benägna än stora företag att anställa i Sverige.

Företagens möjligheter att finansiera sig på bank- och kapitalmarknaden är relativt oförändrade. Däremot upplever företagen högre finansieringskostnader. En tredjedel av exportföretagen tycker att det blivit dyrare att låna. En förklaring är att marknadsräntorna har börjat stiga och att de som lånar i US dollar redan sett en påtaglig uppgång det senaste året.

Kronan har försvagats med ca 10 procent mot både dollarn och euron. Traditionellt sett ger en svag krona en extra skjuts för svensk export. Två tredjedelar av företagen upplever dagens kronkurs som fördelaktig. Färre tror dock på stärkt krona framöver vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror att Riksbanken behåller en negativ reporänta längre än förväntat. Kronans försvagning har tidigare infallit i tider av internationell ekonomisk oro men har de senaste åren snarare drivits av Riksbankens signaler om fortsatt negativ reporänta.

Betydligt färre upplever dagens ränteläge som fördelaktigt jämfört med i höstas. En förklarande orsak kan vara att företagen oroas av att Sverige potentiellt går in i nästa lågkonjunktur med en Riksbank som har små möjligheter att agera.

Sammanfattningsvis är det tveksamt om toppen för svensk export är nådd. Företagens finansiella situation är urstark, och deras syn på framtiden är ljus, både vad gäller orderingång och sysselsättning. Det återstår att se om analytikerna eller företagen får rätt.

Catrin Fransson, vd på SEK

Nyhetsarkiv

Du hittar alla nyheter och pressreleaser i SEK:s nyhetsarkiv.

Till arkivet

 

 

SEK