Upp 12 procent för svensk varuexport 2017


Fram till juni 2017 ökade den svenska utrikeshandeln och då främst varuexporten. Jämfört med samma period 2016 är ökningen hela 12 procent.

Ny statistik från SCB pekar på en stark svensk utrikeshandel. Den samlade varuexporten uppgick till 653 miljarder kronor och importen till 650 miljarder kronor under första halvåret.

– De nya siffrorna är glädjande för svensk exportnäring och de visar att den tillväxt vi såg under slutet av 2016 håller i sig. På SEK märker vi också en ökad efterfrågan på finansiella lösningar och under våren har vi ingått flera nya samarbeten med kunder som med hjälp av SEK kunnat bredda sina verksamheter, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

Export till olika marknader

De största exportmarknaderna, Tyskland och Norge visar fortsatta ökningar under 2017, medan vår tredje största exportmarknad, USA visar en mindre nedgång. Exporten till Japan, Ryssland och Kina ökade allra mest jämfört med samma period i fjol.

Export för viktiga varuområden

Samtliga varuområden visar en ökning under denna period och framförallt energivaror har haft en stark tillväxt från 32 till 43 miljarder, vilket är en ökning med 35 procent.

Även i det största området, verkstadsvaror, ökar exporten. Från 273 till 297 miljarder kronor, vilket är en ökning med nio procent.

Läs mer i SCB:s rapport Utrikeshandel, export och import av varor januari till juni 2017

Vad gör SEK?

SEK erbjuder svenska företag finansiella lösnignar för att kunna göra fler exportaffärer.

Läs mer här


SEK