Hoppa till innehåll

Finansiering för omställning till fossilneutralt

Många företag i Sverige jobbar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige.

Behöver ditt företag finansiering för att kunna ställa om er verksamhet eller produktion till mer fossilsnålt? Då har ni kommit rätt. Vi vet att omställning ofta kräver stora finansieringar oavsett om det handlar om energiprojekt, klimatsmarta transporter, hållbar stadsutveckling, forskningsanläggningar eller fossilsnål produktion.

SEK har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi internationellt vilket ofta är projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu använder vi denna erfarenhet för att finansiera industrins investeringar för omställning i Sverige.

Fakta och förutsättningar

Exempel på omställningsinitiativ som SEK kan finansiera är:

  • Förnybar energi t.ex. vindkraft, solkraft och biobränsle
  • Hållbara transporter inklusive kollektivtrafik och sjöfart
  • Hållbara stadsdelar
  • Återvinning och avfallshantering

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra kunniga kollegor så hjälper vi dig med frågor eller funderingar kring detta erbjudande!  

Sök