Att börja exportera varor och tjänster

Att börja exportera varor och tjänster

Att börja exportera varor och tjänster innebär att du kommer i kontakt med nya kulturer, nya sätt och seder att kommunicera, ibland finns språkbarriärer. Detta utgör dock inga hinder att sätta igång – det innebär spännande utmaningar och oanade möjligheter.


Business Sweden, svenska ambassader och handelskammare kan många gånger ge råd och tips om lagar, tullfrågor, momsfrågor, seder och bruk m.m. i de marknader som du är intresserad av att exportera till.

Vissa saker fungerar precis som i Sverige – till exempel betalningsvillkor. Man måste som exportör försäkra sig om att man väljer rätt Incoterms så att inte t.ex. lokala tullar försenar betalning från köparen till dig. Du ska alltid sträva efter att ha kontroll över skeppningen och de procedurer som styr att du får betalt. Handelskamrar och till viss del din banks trade finance-avdelning kan bistå med rådgivning. Försök att utforma alla avtal efter svensk lagstiftning – om inte detta går så kan det vara tryggt att låta en jurist gå igenom avtalet.

Att börja exportera kan innebära att du behöver mer rörelsekapital och du kanske måste ställa ut (genom din bank)kontraktuella garantier till din köpare (t.ex. en så kallad performance bond som garanterar att dina varor/tjänster fungerar). Din bank kan ge rådgivning i dessa frågor. Det finns också alternativa källor till rörelsekapital i olika former som till exempel Almi, Vinnova med flera.

Klicka på den här länken för att se SEK:s erbjudande till medelstora företag.

Det kan vid mindre exportbelopp vara klokt att vända sig till sin banks Trade Finance-avdelning som kan hjälpa till med olika instrument för att säkerställa att du får betalt som t.ex. remburs.

Om du finansierar exportaffären med ditt eget rörelsekapital så kan det vara idé att ta bort kreditrisken på din köpare med t.ex. en garanti från Exportkreditnämnden – EKN (www.ekn.se).

Vid lite större transaktioner så kan det vara så att din kund behöver ett lån för att kunna betala dig. Då finns det ett etablerat sätt att göra detta på i Sverige. Din banks exportkreditavdelning eller SEK:s avdelning för exportkrediter (kontakta exportfinance@sek.se eller ring 08-613 83 00) kan ge besked om hur du ska gå tillväga.

Klicka på denna länk för att se vilka aktörer du  kan ha kontakt med när det gäller export och de tjänster som behövs för att du ska komma igång.

Sammanfattningsvis ska du tänka på 2 saker:
1. Ha alltid välformulerade betalningsvillkor och rätt Incoterms.

2. Utforma dina betalningsvillkor som kontantbetalningsvillkor – villkora aldrig kontraktet till erhållande av finansiering eller liknande.

SEK