Hoppa till innehåll

Katarina Ljungqvist

Styrelseledamot

Katarina Ljungqvist är styrelseledamot sedan 2022. Hon är även ledamot i SEK:s Kreditutskott samt ledamot i SEK:s Finans- och riskutskott. Katarina är född 1965 och har studerat juridik och ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Några av hennes tidigare befattningar har varit chef för Handelsbanken Digital och chef för Affärsutveckling Sverige, i båda rollerna adjungerad till koncernledningen i Handelsbanken samt vice vd och chef för regionbanken Västra Sverige Handelsbanken. Katarina är idag vd i Kommuninvest AB och styrelseledamot i Hufvudstaden AB samt styrelseledamot i Svenska Mässan Stiftelse samt dess huvudmannaråd.

Sök