Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbart företagande är något vi på SEK tycker är viktigt. Därför har affärsetik samt sociala och miljömässiga risker samma tyngd i kreditbesluten som finansiella risker.


SEK vill medverka till en mer hållbar värld. Vi är övertygade om att ett hållbart företagande blir en allt viktigare del av svenska exportframgångar.

SEK vill vara ett föredöme inom hållbarhetsfrågor och driva utvecklingen inom hållbart företagande framåt. Det gör vi främst genom att ställa krav vid utlåning.

Eftersom vi ställer höga krav på kunder, är det viktigt att leva som vi lär.

Internationella rekommendationer

SEK stöder FN Global Compact. Medlemmarna lovar att anpassa sig efter tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi uppmuntrar våra kunder att bli medlemmar i FN Global Compact samt rätta sig efter OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer om hur vi når målen, vilka hållbarhetsstrategier vi har och mycket annat i vår senaste årsredovisning

Kontakta oss om hållbarhet

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

johan.henningsson@sek.se

Telefon: +46 8 613 83 00

SEK