Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Vi vill vara ett föredöme inom hållbarhetsfrågor och driva utvecklingen framåt. Sverige är en av världens ledande exportnationer och vi är övertygade om att hållbart företagande är en viktig del av svenska exportframgångar.

SEK har valt ut tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Ansvarsfull kreditgivning handlar om att bedriva kreditgivning på hållbara grunder. Genom grön finansiering vill vi mobilisera kapital till en grön och hållbar utveckling. Med en hållbar arbetsplats vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare, och ta ansvar för vår direkta sociala och miljömässiga påverkan.

Genom styrning och rapportering arbetar vi för att vara transparenta och nå målen inom våra fokusområden.

Sök