Hoppa till innehåll

Hållbarhet

SEK stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till en hållbar värld. Det gör vi främst genom att erbjuda hållbar finansiering och ställa krav vid kreditgivning.

Svenska företag ligger i framkant när det kommer till innovation, teknologi och digitalisering för hållbara lösningar. Det skapar nya exportmöjligheter när många länder ställer om till ett fossilfritt samhälle. SEK:s uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft genom att erbjuda finansiering för omställning, både i Sverige och utomlands. Framgångsrik svensk exportindustri med innovativa lösningar kan vara Sveriges största bidrag till klimatomställningen.

Erbjudande inom hållbar finansiering

SEK har tre erbjudanden inom hållbar finansiering; gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån.

SEK:s klimatmål

För att bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser, i linje med Parisavtalet, har SEK antagit långsiktiga klimatmål. Det innebär bland annat att SEK:s balansräkning ska nå nettonoll växthusgasutsläpp senast 2045.

Hållbar finansiering

Hållbarhet är en central del av verksamheten och SEK ska, i egenskap av statligt bolag, agera föredömligt inom hållbart företagande. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv som gynnar hållbar utveckling. SEK har en policy för hållbar finansiering som anger vår hållning mot fossila bränslen och ambitionen att bidra till klimatomställningen.

Strategier för fossilfri konkurrenskraft

SEK ställer sig bakom den finansieringsstrategi som Fossilfritt Sverige tagit fram. Det innebär att SEK står bakom inriktningen och andan bakom strategin.

Fossilfritt Sverige har tagit fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle i dialog med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras. Syftet med denna finansieringsstrategi är att identifiera hur staten kan dela risk för att accelerera det privata kapitalets investeringar i industrins klimatomställning.

Sök