Hoppa till innehåll

Erbjudande

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i dina behov nedan så hjälper vi dig att hitta rätt finansieringslösning.

Who needs financing?
Vad har ditt företag för omsättning?

Följande erbjudanden kan vara aktuella för dig

Stärk din konkurrenskraft genom att erbjuda din köpare utomlands finansiering i samband med köp av din produkt.

Många företag i Sverige jobbar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige.

Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan låna i lokal valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker. SEK är en av de aktörer på marknaden som erbjuder finansiering i flest valutor.

Gröna lån erbjuds till exportföretag och underleverantörer vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. Förutom en lägre ränta får företaget en grön stämpel som visar att deras verksamhet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Svenska exportörer kan stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda sina utländska kunder finansiering i samband med köp av deras produkter eller tjänster. SEK kan erbjuda exportkrediter till både fast och rörlig ränta.

Det allra vanligaste lånebehovet är rörelsefinansiering. Ibland kallas det även företagslån eller direktlån. Kärt barn har många namn. Hur som helst löser lånet många av våra kunders utmaningar.

SEK stödjer projekt, där svenska exporterande bolag är underleverantörer, leverantörer eller sponsorer, med seniora lån, leasing, renting eller deltagande i obligationer.

Med fakturaköp säljer du dina fakturor till oss, får betalt direkt och förbättrar dina nyckeltal när kundfordringar byts mot likvida medel i balansräkningen. Vi tar över hela kreditrisken oavsett om det är en svensk eller utländsk köpare.

SEK erbjuder finansiering i form av leasing och avbetalningsköp för exportaffärer med kapitalvaran som säkerhet.

I en exportaffär ställer den utländska köparen ofta krav på garantier, till exempel förskott eller fullgörande, för att ingå ett avtal.

Enkla exportlånet är en smart lösning som gör din export lättare. Du kan låna upp till 65 miljoner kronor utan säkerhet. Dessutom till en förmånlig ränta och med en löptid upp till två år.

Sök