Hoppa till innehåll

Erbjudande

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i dina behov nedan så hjälper vi dig att hitta rätt finansieringslösning.

Vem söker finansiering?
Vad har ditt företag för omsättning?

Följande erbjudanden kan vara aktuella för dig

Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som är kopplad till låntagarens mål inom hållbarhet, till exempelvis energieffektivisering, minskade transporter eller minskat antal olyckor. Om låntagaren uppnår sina mål erhålls en lägre räntenivå.

Sociala lån erbjuds till exportföretag och leverantörer till projekt, ofta i utvecklingsländer, vars syfte är att förbättra sociala förhållanden.

Gröna lån erbjuds till exportföretag, underleverantörer och projekt vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. När ett lån klassas som grönt kan det ge låntagaren fördelaktiga villkor.

Stärk din konkurrenskraft genom att erbjuda din köpare utomlands finansiering i samband med köp av din produkt.

Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan låna i lokal valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker. SEK är en av de aktörer på marknaden som erbjuder finansiering i flest valutor.

Svenska exportörer kan stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda sina utländska kunder finansiering i samband med köp av deras produkter eller tjänster. SEK kan erbjuda exportkrediter till både fast och rörlig ränta.

Det allra vanligaste lånebehovet är rörelsefinansiering. Ibland kallas det även företagslån eller direktlån. Kärt barn har många namn. Hur som helst löser lånet många av våra kunders utmaningar.

SEK stödjer projekt, där svenska exporterande bolag är underleverantörer, leverantörer eller sponsorer, med seniora lån, leasing, renting eller deltagande i obligationer.

Med fakturaköp säljer du dina fakturor till oss, får betalt direkt och förbättrar dina nyckeltal när kundfordringar byts mot likvida medel i balansräkningen. Vi tar över hela kreditrisken oavsett om det är en svensk eller utländsk köpare.

SEK erbjuder finansiering i form av leasing och avbetalningsköp för exportaffärer med kapitalvaran som säkerhet.

I en exportaffär ställer den utländska köparen ofta krav på garantier, till exempel förskott eller fullgörande, för att ingå ett avtal.

Sök