Hoppa till innehåll

CIRR-ränta

Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider. SEK erbjuder exportkrediter till både fast (CIRR-ränta) och rörlig ränta.

CIRR (Commercial Interest Reference Rate) innebär att exportörens kund får finansiering till en fast ränta under hela kredittiden. CIRR-räntesatserna uppdateras den 15:e varje månad.

Räntesatserna publiceras av OECD och på vår hemsida. Det kostar ingenting att söka CIRR. Du kan välja att inte använda CIRR-räntan när låneavtalet skall skrivas – det skall istället ses som ett kostnadsfritt räntetak.

Sedan 15 juli 2023 har en ny CIRR-reform trätt i kraft. Tidigare har räntan baserats på återbetalningsperioden medan under den nya reformen ska även utbetalningsperioden tas i beaktande. För ytterligare information, vänligen kontakta exportfinance@sek.se.

Exportkrediter och CIRR följer Consensus, OECD:s riktlinjer som ser till att enskilda länder inte gynnar sin exportindustri på fel sätt. CIRR-systemet styrs även av EU-regelverk och nationella svenska regler.

I Sverige administrerar SEK det statsstödda CIRR-systemet. Förenklat innebär det att exportören kan erbjuda sin kund en fast ränteoffert (CIRR), som, efter SEKs godkännande kan vara giltig upp till 12 månader. Under perioden som räntan hålls måste det finansiella kontraktet mellan låntagaren och den arrangerande banken tecknas. Man kan även välja att låsa in räntan samtidigt som det finansiella kontraktet tecknas.

För exportören och exportörens kund är det en fördel att veta vad räntekostnaden kan komma att bli. Skulle marknadsräntor stiga under förhandlingsperioden, kan CIRR-erbjudandet bli mycket attraktivt och exportörerna får extra draghjälp till att vinna sin exportorder. Om räntorna sjunker, kan exportörens kund istället välja att finansiera sig till marknadsränta.

Utöver CIRR-räntan tillkommer EKN:s premie samt bankernas marginal och avgifter i finansieringskostnaden. Påslag över publicerade CIRR-nivåer kan appliceras från fall till fall.

Ansök om exportkreditfinansiering

En CIRR-ansökan måste skickas in innan en ränta kan hållas och i god tid innan det finansiella kontraktet tecknas mellan låntagaren och den arrangerande banken. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Om inte annat har kommit överens om, regleras erbjudandet om rörlig eller CIRR-finansiering av AB Svensk Exportkredits generella villkor. Läs mer i General Terms.

Ladda ner ansökan här.

Sök