Hoppa till innehåll

CIRR-ränta

Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider. SEK erbjuder exportkrediter till både fast (CIRR-ränta) och rörlig ränta.

CIRR (Commercial Interest Reference Rate) innebär att exportörens kund får finansiering till en fast ränta under hela kredittiden. CIRR-räntesatserna uppdateras den 15:e varje månad.

Räntesatserna publiceras av OECD och på vår hemsida. Det kostar ingenting att söka CIRR. Du kan välja att inte använda CIRR-räntan när låneavtalet skall skrivas – se det som ett kostnadsfritt räntetak.

Exportkrediter och CIRR följer Consensus, OECD:s riktlinjer som ser till att enskilda länder inte gynnar sin exportindustri på fel sätt. CIRR-systemet styrs även av EU–regelverk och nationella svenska regler.

I Sverige administrerar SEK det statsstödda CIRR-systemet. Förenklat innebär det att exportören kan erbjuda sin kund en fast ränteoffert (CIRR), som är giltig fyra månader. Under de fyra månaderna måste kommersiellt kontrakt tecknas. När detta är tecknat har låntagaren (exportörens kund) ytterligare sex månader på sig att teckna låneavtal.

För exportören och exportörens kund är det en fördel att veta vad räntekostnaden kan komma att bli. Skulle marknadsräntor stiga under förhandlingsperioden, kan CIRR-erbjudandet bli mycket attraktivt och exportörerna får extra draghjälp till att vinna sin exportorder. Om räntorna sjunker, väljer exportörens kund att istället finansiera sig till marknadsränta, men har haft ett kostnadsfritt räntetak under förhandlingsperioden, som i den här typen av affärer kan sträcka sig över en lång tid.

Utöver CIRR-räntan tillkommer EKN:s premie samt bankernas marginal och avgifter i finansieringskostnaden. Påslag över publicerade CIRR-nivåer kan appliceras från fall till fall.

Ansök om exportkreditfinansiering

Du måste skicka in din ansökan om CIRR-ränta innan det kommersiella avtalet mellan dig och din kund tecknas. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Ladda ner ansökan här

Sök