Hoppa till innehåll

För investerare

SEK lånar upp pengar på den internationella kapitalmarknaden genom att ge ut obligationer. Även i tider av finansiell turbulens har vi förmåga att finansiera svensk exportnäring. Vår investerarpresentation håller dig uppdaterad.

Betyg från ratinginstituten

Standard & Poor’s

AA+

Svenska kronor/Utländsk valuta

Ladda ner

Moody’s

Aa1

Svenska kronor/Utländsk valuta

Ladda ner

Finansiell kalender

  1. 14 jul 2023

    Delårsrapport januari–juni 2023

  2. 18 okt 2023

    Delårsrapport januari–september2023

Finansiella rapporter

Vårt mål är att kunna erbjuda investerare skräddarsydda lösningar, i flera valutor och i olika strukturer. Här hittar du vår investerarpresentation som uppdateras varje kvartal.

SEK lånar upp genom flera olika instrument i olika geografiska marknader och vänder sig till både institutionella och privata investerare.

Genom SEK:s olika upplåningsprogram kan vi på ett effektivt sätt nå de marknader som vid var tidpunkt erbjuder de bästa möjligheterna för oss att låna pengar.

Genom att emittera gröna obligationer på den internationella kapitalmarknaden finansierar SEK gröna lån med pengar från placerare som vill göra skillnad för samhället och miljön.

Internationella affärer kan innebära både risker och möjligheter för miljön och klimatet. Det är framför allt i SEK:s utlånings- och upplåningstransaktioner som väsentliga klimatrelaterade risker och möjligheter uppstår. För att begränsa klimatrelaterade risker finansierar SEK inte kolkraft.

SEK har en diversifierad upplåning och god likviditetsberedskap. En del av likviditetsportföljen utgör en beredskap för nyutlåning i händelse av sämre tillgång till kapitalmarknaden.

Bolagsstyrning

SEK:s bolagsstyrning är väl genomarbetad för att tillgodose svenska statens krav på avkastning och en effektiv verksamhet.

 Bolagsstyrning

Sök