Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri och redogör bland annat för exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner och synen på ränte- och kronläget. Den redovisar även företagens hållbarhetskrav på leverantörer och kunder och deras investeringsvilja i omställning för att minska sin klimatpåverkan.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern december 2022

Finansieringsbehov
Vart fjärde exportföretag anger att de kommer att ha ett ökat finansierings-behov under de kommande 12 månaderna, vilket är lika många som i våras.
Exportorderingång
Vart tredje exportföretag räknar med ökad exportorderingång det närmaste året, vilket är färre jämfört med vartannat företag i våras.
Sysselsättning
Vart tredje exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna. Det är en minskning jämfört med vartannat företag i våras.
Hållbarhetskrav
6 av 10 företag upplever att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Det är lika hög andel som i våras.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern december 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern juni 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern december 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 13. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 14. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök