Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri och redogör bland annat för exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner och synen på ränte- och kronläget. Den redovisar även företagens hållbarhetskrav på leverantörer och kunder och deras investeringsvilja i omställning för att minska sin klimatpåverkan.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2024

 

Exportorderingång

Exportorderingången skiljer sig åt beroende på företagets storlek. I dagsläget ser de större bolagen en minskning, men klart fler storbolag förväntar sig i stället en rejäl ökning under kommande år, jämfört med andelen som trodde på en ökning i höstens mätning.

För de små bolagen råder omvända förhållanden – fler ser i nuläget en liten ökning, men förväntar sig en nedgång under kommande 12 månader.

Sysselsättning

Index över sysselsättningen i Sverige och utomlands under de kommande 12 månaderna har, till skillnad från i höstas, ökat – men bara för de stora bolagen, som dock upplevde en särskilt stor minskning i höstas och nu ser en återhämtning.

Klimatpåverkan

Vårens Exportkreditbarometer visar att de senaste årens utmanande omvärldsläge inte har dämpat svenska exportörers hållbarhetsfokus. Bland annat ställer företagen i större utsträckning än vid den senaste mätningen krav på sina egna leverantörer när det kommer till mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor.

Andelen större bolag som de kommande tolv månaderna planerar investeringar i den egna verksamheten för minskad klimatpåverkan är förvisso oförändrad sedan höstens mätning, men bland de mindre bolagen syns en tydlig ökning.

Natomedlemskapet

En femtedel av alla svenska exportföretag tror att exportmöjligheterna kommer att förbättras i samband med Natomedlemskapet. Tre fjärdedelar av alla svenska exportföretag tror dock inte att medlemskapet förändrar möjligheterna.

 

 

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern juni 2024

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern december 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern juni 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern december 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern juni 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern december 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 13. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 14. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 15. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 16. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 17. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök