Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om deras finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2020

 • 30 procent har ett ökat behov av finansiering under det kommande året, samtidigt som fler anser att det är svårare att få finansiering.
 • Över hälften av exportföretagen räknar med en sämre likviditetssituation under de kommande 12 månaderna.
 • Fler exportföretag är oroliga för sina utländska kunders förmåga att finansiera sina köp, särskilt stora företag.
 • 6 av 10 räknar med sämre orderingång det närmaste året.
 • Vart tredje exportföretag räknar med att minska antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök