Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om deras finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2021

 • Den finansiella situationen har stärkts för hälften av exportföretagen de senaste sex månaderna. Lika många tror att deras finanser kommer stärkas ytterligare under de kommande 12 månaderna.
 • Sex av tio företag räknar med ökad exportorderingång det närmaste året vilket är en ökning jämfört med i höstas då motsvarande andel var fem av tio.
 • Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste året. Det är en rekordhög siffra och en tydlig ökning jämfört med i höstas då motsvarande siffra var 32 procent.
 • En tredjedel tror på stigande räntor under det kommande året. Det är en kraftig ökning från drygt en tiondel i höstas.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök