Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om deras finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2022

 • Vart fjärde företag anger att de kommer ha ett ökat finansieringsbehov under de kommande 12 månaderna, vilket är lika många som i höstas.
 • 48 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång under det närmaste året. Det är en minskning jämfört med i höstas då andelen var 56 procent.
 • 46 procent räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en minskning jämfört med i höstas då motsvarande andel var rekordhöga 55 procent.
 • Rekordmånga, 96 procent, tror på stigande räntor under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i höstas.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern juni 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern december 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 13. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök