Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om deras finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern december 2021

 • Vart fjärde företag anger att de kommer ha ett ökat finansieringsbehov under de kommande 12 månaderna, vilket är lika många som i våras.
 • Drygt hälften av exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det närmaste året vilket är en marginell nedgång jämfört med i våras.
 • Fler än vartannat exportföretag (55 procent) räknar med att öka antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna. Det är en rekordhög siffra.
 • Hälften av företagen tror på stigande räntor under det kommande året. Det är en kraftig ökning från vart tredje i våras.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern december 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök