Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri och redogör bland annat för exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner och synen på ränte- och kronläget. Den redovisar även företagens hållbarhetskrav på leverantörer och kunder och deras investeringsvilja i omställning för att minska sin klimatpåverkan.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2023

Finansieringsmöjligheter
Sju av tio bolag (70 procent) anser att möjligheterna till finansiering via kapital- och kreditmarknaden i nuläget är oförändrad och hela nio av tio bolag upplever att möjligheten till finansiering via bankmarknaden är oförändrad och kommer förbli så även de kommande tolv månaderna.

Exportorderingång
44 procent av de svenska exportföretagen räknar med ökad efterfrågan på svensk export under det kommande året och bara elva procent räknar med minskad orderingång.

Sysselsättning
Fyra av tio företag (37 procent) planerar att anställa fler i Sverige och tre av tio företag (34 procent) planerar att anställa fler utomlands under de kommande tolv månaderna. En ökning jämfört med höstens mätning.

Klimatpåverkan
Sju av tio bolag (72 procent) uppger att man planerar investeringar för minskad klimatpåverkan, en ökning från höstens mätning då 68 procent av bolagen planerade att minska sin klimatpåverkan.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern december 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern juni 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern december 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern juni 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern december 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern juni 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 11. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 12. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 13. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 14. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 15. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 16. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök