Hoppa till innehåll

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om deras finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern december 2020

 • Fyra av tio företag tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under de kommande 12 månaderna vilket är en kraftig ökning jämfört med i våras (12 procent).
 • Tre av tio tycker att dagens kronkurs är fördelaktig, vilket är en kraftig minskning från knappt sex av tio i våras.
 • Vart tredje exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret. Det är en markant ökning jämfört med i våras (åtta procent).
 • Fyra av tio upplever högre hållbarhetskrav från sina kunder det senaste året.

Exportkreditbarometern

 1. Exportkreditbarometern december 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Exportkreditbarometern juni 2020

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Exportkreditbarometern december 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Exportkreditbarometern juni 2019

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Exportkreditbarometern december 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Exportkreditbarometern juni 2018

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Exportkreditbarometern december 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Exportkreditbarometern juni 2017

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Exportkreditbarometern december 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 10. Exportkreditbarometern juni 2016

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök