Hoppa till innehåll
Artikel 21 september 2022

Svensk Exportkredit finansierar industrins omställning

Jens Hedar berättar. ”Vi har ett tydligt uppdrag – inte minst inom industrisektorn”

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar för att ställa om, inte minst inom industrisektorn. Svensk Exportkredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera svensk exportnäring och vara en positiv kraft i omställningen.

Många företag jobbar aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska koldioxidutsläppen. Hur kan SEK bidra i det arbetet?

– Vår långa erfarenhet av att finansiera stora projekt utomlands inom förnybar energi och infrastruktur tar vi med oss när vi är med och finansierar projekt i Sverige. Det är ofta projekt som kräver långfristig finansiering och förmåga att hantera projektrisker och gedigna hållbarhetsanalyser. Däri ligger vår expertis, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK.

Svensk Exportkredit förknippas med exportaffärer, vilka företag kan få lån av er?

– Vi finansierar svenska exportföretag men även deras underleverantörer och utländska kunder. Målgruppen är företag med en årsomsättning över 500 miljoner kronor.

… och vilken typ av affärer handlar det om?

– Det kan handla om finansiering för att investera i en ny anläggning, utöka produktionen eller göra ett förvärv. En del kunder vill bredda sin finansieringsbas och inte ha alla lån hos samma bank. Vi erbjuder även finansiering till köpare av svenska varor och tjänster, med allt från kortare löptider till långfristiga lösningar som exportkrediter och projektfinansieringar.

Vad är det för skillnad på lån från SEK och andra banker?

– Det som särskiljer oss från andra finansiärer är att vi är statligt ägda och har ett tydligt uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga finansieringslösningar som stärker svensk exportnäring. Ökad svensk export skapar fler jobb och ökad tillväxt. Vi samarbetar ofta med svenska och utländska banker, bland annat genom att delfinansiera affärer eller dela risker.

Nu för tiden pratar man inte bara om hållbara produkter utan även hållbar finansiering, vad innebär det?

– Det finns olika lösningar för hållbar finansiering men det viktiga är att det handlar om att styra finansieringen mot projekt och bolag som har en tydlig plan för omställningen. SEK erbjuder gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån. Gröna lån är vad det låter som. Sociala lån syftar till socialt ansvarstagande, ofta i utvecklingsländer. Finansieringen kan vara kopplad till sjukvård, utbildning eller livsmedelstrygghet. Hållbarhetslänkade lån är kopplade till låntagarens egna viktiga hållbarhetsmål, till exempel minskad energiförbrukning eller färre arbetsplatsolyckor.

Att ställa om svensk industri är en motor för nya klimatsmarta innovationer och affärsmöjligheter. Ett sätt för svensk exportnäring att fortsätta vara konkurrenskraftig, avslutar Jens Hedar.

Hur kan vi hjälpa dig med en finansieringslösning?

Här kan du läsa mer om det.

Sök