Upplåningsprogram

Upplåningsprogram

Vårt mål är att kunna erbjuda investerare de mest kostnadseffektiva och skräddarsydda lösningarna, i flera valutor och i olika strukturer.


Genom SEK:s olika upplåningsprogram kan vi på ett effektivt sätt nå de marknader som vid var tidpunkt erbjuder de bästa möjligheterna för oss att låna pengar.

SEK:s aktuella upplåningsprogram:

Medium Term Note skuldprogram

USMTN Program 2017

Euro Medium-Term Note Programme Base Prospectus


A$ Debt Issuance Programme

Certifikatprogram

  • U.S. Commercial Paper Program USD 3,000,000,000
  • Euro-Commercial Paper Program USD 4,000,000,000

Övriga upplåningsprogram

  • Japanese Shelf Registration (för andrahandsmarknaden/Uridashi) JPY 1,000 billion
  • Japanese Shelf Registration (för primärmarknadsemissioner/Samurai) JPY 200 billion

Vill du veta mer?

Kontakta SEK Funding på
tel +46 8 613 85 01

funding@sek.se


 

SEK