Hoppa till innehåll
Artikel 30 november 2023

SEK och EKN berättar om vikten av att delta på COP28

Idag inleds det 28:e mötet för partskonferensen (COP) till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), i Dubai med uppmaningar om påskyndade åtgärder och ett uttalat fokus på implementering. Det Svenska Exportfinansieringssystemet, bestående av Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN), representeras på plats av organisationernas hållbarhetschefer. I den här intervjun förklarar SEK:s vd, Magnus Montan, och EKN:s generaldirektör, Anna-Karin Jatko, vikten av att delta på COP28 och exportfinansieringens roll i den globala klimatomställningen.

Varför är det viktigt för det svenska exportfinansieringssystemet att delta på COP28?

Anna-Karin Jatko: Den innovation, teknologi och finansiering som behövs i klimatomställningen ställer höga krav på synergier och samarbeten, både mellan länder och sektorer. COP är en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Magnus Montan: Årets COP har ett uttalat fokus på implementering. Finansiering spelar en avgörande roll för implementering. Av den anledningen är det viktigt att SEK och EKN, som tillsammans bildar det svenska exportfinansieringssystemet deltar.

Anna-Karin Jatko: Vi är på plats för att öka kännedomen om exportkreditfinansiering som ett verktyg i omställningen samt fånga upp erfarenheter, idéer och möjligheter för att kunna bidra ännu bättre – både i Sverige och globalt.

Vilken roll spelar exportkrediter för omställningen?

Magnus Montan: Mycket större än vad man kan tro. Det svenska exportfinansieringssystemet är ofta med och finansierar stora infrastrukturprojekt tillsammans med internationella banker. SEK och EKN har lång erfarenhet av att bedöma hållbarhetsrisker i projekt på alla typer av utländska marknader och ställer krav på att dessa ska efterleva internationella riktlinjer bland annat vad gäller miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Anna-Karin Jatko: Exportkrediter efterfrågas allt oftare för att diversifiera finansieringen. Men exportkrediter skulle kunna bidra ännu mer om fler kände till att möjligheten finns. Som exportfinansieringsfinansieringssystem är vi inte en konkurrent, utan en stabil samarbetspartner för internationella banker.

Varför Sverige och svenska företag?

Magnus Montan: Sverige har högt anseende gällande kvalitet och hållbarhet. Svenska företag ligger i framkant när det kommer till tekniska lösningar för utsläppsminskning inom industrin. Dessutom har vi alla innovativa små och medelstora företag som utvecklar nya produkter och tjänster som behövs i de hållbara samhällen vi strävar efter. Sverige har de senaste åren haft ett flertal unicorns inom Impact Tech. Även om avmattningen i konjunkturen minskar riskaptiten och gör riskkapitalbolagen mer avvaktande är det tydligt att det finns ett starkt intresse för bolag och affärsmodeller som bidrar positivt till omställningen. Det krävs för att omställningen till ett hållbart samhälle ska gå från ambitiösa löften till verklighet.

Anna-Karin Jatko: Sverige är en stark exportnation och vi stöttar den svenska exportsektorn genom finansiering och garantier. Sveriges höga kreditvärdighet (AAA) innebär att det svenska exportkreditsystemet är mycket konkurrenskraftigt.

Vad behövs för att exportfinansieringssystemet ska kunna bidra ännu mer till omställningen?

Anna-Karin Jatko: Kännedomen om exportkrediter och det svenska exportfinansieringssystemet behöver öka, vilket också är en av anledningarna till att vi är på COP. För att kunna finansiera fler omställningsprojekt på komplexa marknader behöver vi ännu närmare samarbeten länder emellan. Vi behöver också få till nya former av samarbeten mellan utvecklingsbanker, kommersiella banker, exportkreditinstitut, företag och biståndsorganisationer.

Magnus Montan: Det är viktigt att komma ihåg att det är företagen och näringslivet som driver omställningen genom innovativ produktutveckling och nya typer av affärsmodeller som främjar hållbarhet och cirkularitet. Långsiktighet är avgörande och att politiken aktivt underlättar för bolagen och samhället i stort att ställa om.

Sök