SEK:s styrelse och ledning

SEK:s styrelse och ledning

SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är en god affär för staten eftersom vi har gått med vinst sedan starten 1962. Det är vi stolta över.


Om SEK:s ägare

Ägaren, det vill säga svenska staten, deltar i  bolagsstämmor och är representerad i styrelsen. Näringsdepartementet ansvarar för statens ägande av SEK.

SEK:s styrelse

SEK:s styrelse består av åtta personer och leds av ordföranden Lars Linder-Aronson. Läs mer om styrelsens ledamöter här nedan.

SEK:s ledning

SEK:s ledningsgrupp består av tolv chefer från SEK:s olika affärsenheter.  Läs om samtliga ledamöter i ledningsgruppen här nedan.

SEK:s styrelse
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

 • SEK:s styrelse
 • SEK:s ledning

SEK:s styrelse

SEK:s styrelse består av åtta ledamöter som utses av bolagsstämman. Ingen från SEK:s företagsledning ingår i styrelsen.

Processen att utse styrelsen koordineras av enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet. 

SEK:s styrelseordförande är Lars Linder-Aronson.

Revisorer i SEK är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. PwC har utsett auktoriserad revisor Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor med auktoriserad revisor Anneli Granqvist som medpåskrivande revisor.

Mer om Styrelsens kompetens och lämplighet

 • Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Styrelseordförande
  Ordförande SEK:s Ersättningsutskott
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott, SEK:s Kreditutskott och SEK:s Revisionsutskott

  Född: 1953

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Invald: 2011

  Tidigare befattningar:
  VD Enskilda Securities AB och vVD Skandinaviska Enskilda Banken AB

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande Nordisk Renting AB, Nordisk Renting Facilities Management AB, under namnändring till Stockmakaren Holding AB och Fastighets AB Stockmakaren. Styrelseledamot Facility Labs AB, Morco Förvaltning AB och Bright Group Oy.

 • Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Styrelseledamot
  Ordförande i SEK:s Revisionsutskott
  Ordförande i SEK:s Finans- och Riskutskott

  Född: 1965

  Utbildning:
  Nationalekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet

  Invald: 2011

  Tidigare befattningar:
  Finansdirektör och chef Kapitalförvaltningen Länsförsäkringar AB. Head of Treasury Tele2-koncernen. Head of Asset Management och CIO Folksamgruppen

  Övriga uppdrag:
  Styrelseledamot Guldsillen AB, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor AB och AMF Fonder AB.

 • Anna Brandt

  Anna Brandt

  Anna Brandt

  Anna Brandt

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Kreditutskott

  Född: 1961

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Invald: 2017

  Nuvarande befattning:
  Sveriges ambassadör och permanenta representant vid OECD och Unesco i Paris

  Tidigare befattningar:
  Exekutivdirektör och styrelseledamot i Världsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) samt i Europeiska investeringsbanken (EIB). Ambassadör för Agenda 2030 vid Utrikesdepartementet och Sveriges ambassadör i Nairobi, Kenya och i Dublin, Irland

  Övriga uppdrag:
  Inga övriga uppdrag

 • Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Ersättningsutskott
  Ledamot SEK:s Kreditutskott

  Född: 1953

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Invald: 2017

  Tidigare befattningar:
  VD, The Royal Bank of Scotland, Nordic Branch. VD, Nordisk Renting AB. Vice VD, Telia AB. VD, Föreningssparbanken. Tidigare anställningar i Ericsson Radio Systems AB, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Integrated Forest Company, USA

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande, BTS Group AB. Styrelseledamot, Edsbyn Senab AB, Eterna Invest AB, Zacco A/S och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, ömsesidigt

 • Hanna Lagercrantz

  Hanna Lagercrantz

  Hanna Lagercrantz

  Hanna Lagercrantz

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Ersättningsutskottet
  Ledamot SEK:s Revisionsutskottet

  Född: 1970

  Utbildning:
  Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan i Stockholm, M. Phil. Economics Cambridge University, UK

  Invald: 2019

  Nuvarande befattning:
  Kansliråd, Näringsdepartementet

  Tidigare befattningar:
  Olika expertuppdrag i Regeringskansliet, ansvarig för investerarrelationer och aktieanalytiker på SEB, olika positioner inom Corporate Finance på S.G Warburg och UBS AG

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i RISE AB, Almi Företagspartner AB och Swedfund AB

 • Hans Larsson

  Hans Larsson

  Hans Larsson

  Hans Larsson

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott

  Född: 1961

  Utbildning:
  Civilekonom, Uppsala Universitet. Advanced Management Program (AMP), Handelshögsskolan Stockholm (SSE)

  Invald: 2017

  Nuvarande befattning:
  VD Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB

  Tidigare befattningar:
  Head of Group Strategy & Business Development, SEB. Vice VD och stabschef, Lindorff Group.
  Styrelseledamot Nordax AB och Nordax Bank AB

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande Nordnet AB och Linderyd Advisory AB. Styrelseledamot Intrum Justitia AB

 • Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Styrelseledamot
  Ordförande SEK:s Kreditutskott
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott

  Född: 1947

  Utbildning:
  Pol.mag. nationalekonomi och företagsekonomi Uppsala Universitet

  Invald: 2011

  Tidigare befattningar:
  Skandinaviska Enskilda Banken AB; Global Head SEB Futures London, ordförande Enskilda Futures Limited London, Head of Trading & Capital Markets Singapore, ansvarig Treasury Luxemburg, samt Skånska Banken

  Övriga uppdrag:
  Hedersledamot till Svenska Handelskammaren i Storbritannien

 • Eva Nilsagård

  Eva Nilsagård

  Eva Nilsagård

  Eva Nilsagård

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Revisionsutskott

  Född: 1964

  Utbildning:
  Civilekonom samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Invald: 2018

  Tidigare befattningar:
  CFO Plastal Group, direktör Strategi & Affärsutveckling Volvo Lastvagnar (EMEA), CFO Vitrolife (publ), VP Finance & IT Volvo Penta samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bland annat Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF

  Övriga uppdrag:
  Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i AddLife AB och i Irras AB. Styrelseledamot samt ledamot av revisionsutskottet i Bufab AB. Styrelseledamot i Hansa Biopharma AB och Exbrane Biopharma AB

  Nuvarande befattning:
  Grundare och vd för Nilsagård consulting

SEK:s ledning

Styrelsen utser SEK:s verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 • Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  Position: VD

  Född: 1962

  Utbildning: Civilekonom, Högskolan Luleå

  Anställd: 2014

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och ledamot SNS Förtroenderåd

 • Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Position: Vice VD och chef Strategiska samarbeten och relationer

  Född: 1962

  Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm

  Anställd: 1990

  Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i Svenska Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i Kreditmarknadsgruppen

 • Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Position: Chefsjurist

  Född: 1972

  Utbildning: Jur.kand., Lunds universitet

  Anställd: 2007

  Övriga uppdrag: -

 • Andreas Ericson

  Andreas Ericson

  Andreas Ericson

  Andreas Ericson

  Position: Chef Medelstora företag

  Född: 1976

  Utbildning: Business Studies Program, University of Westminster

  Anställd: 2010

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot Cold Lake AB, Hanson Motor i Mora AB samt Gravesen Invest AB

 • Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Position: Finanschef

  Född: 1968

  Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

  Anställd: 2015

  Övriga uppdrag: -

 • Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Position: Kreditchef

  Född: 1962

  Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

  Anställd: 2015

  Övriga uppdrag: -

 • Jens Hedar

  Jens Hedar

  Jens Hedar

  Jens Hedar

  Position: Chef Stora företag

  Född: 1974

  Utbildning: Studier vid Handelshögskolan, Stockholm

  Anställd: 2007

  Övriga uppdrag: -

   
 • Petra Könberg

  Petra Könberg

  Petra Könberg

  Petra Könberg

  Position: Chef Marknad och kommunikation

  Född: 1969

  Utbildning: Marknadsekonom DIHM, IHM Business School Stockholm

  Anställd: 2017

  Övriga uppdrag: -

 • Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Position: HR-chef

  Född: 1964

  Utbildning: Beteendevetare, Lunds universitet

  Anställd: 2005

  Övriga uppdrag: -

 • Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Position: Chef Affärsutveckling, affärsstöd och transformation

  Född: 1964

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Anställd: 2009

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot AB Trav och Galopp

 • Peter Svensén

  Peter Svensén

  Peter Svensén

  Peter Svensén

  Position: CRO (Chief Risk Officer)

  Född: 1974

  Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi, Linköpings universitet

  Anställd: 2019

  Övriga uppdrag: -

 • Madeleine Widaeus

  Madeleine Widaeus

  Madeleine Widaeus

  Madeleine Widaeus

  Titel: IT-chef

  Född: 1970

  Utbildning: Civilingengör maskin (KTH) och Högskoleekonom (Stockholms Universitet)

  Anställd: 2018

  Övriga uppdrag: -

SEK