Anna-Lena Söderlund ny tf riskchef på SEK


Anna-Lena Söderlund har utsetts till tillförordnad riskchef på SEK och tillträder sin tjänst den 21 augusti 2019.

Anna-Lena Söderlund är senior specialist på SEK:s Riskfunktion och har lång erfarenhet av riskfrågor och finansiell rapportering. Söderlund kommer att ingå i SEK:s företagsledning och rapportera till vd. Hon tillträder sin tjänst den 21 augusti.

Anna-Lena Söderlund kommer att vara tillförordnad riskchef till dess att Peter Svensén tillträder sin tjänst som riskchef senast den 28 oktober.

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK