Pressmeddelande 2020-01-30 SEK:s bokslutskommuniké 2019: Fler kunder väljer SEK


Den svenska ekonomin bromsade in under 2019 och effekterna av en försämrad
konjunktur i exportindustrin är nu påtaglig. Trots det har SEK haft en markant
kundtillväxt och en ökad efterfrågan på finansiering. Flera nya erbjudanden har
lanserats under året där gröna finansieringslösningar har stått i fokus.

Trots en svagare konjunktur har SEK varit framgångsrika i arbetet med att nå nya
kunder. Antalet kunder ökade med 20 procent under 2019 vilket är en rejäl ökning
jämfört med 2018. SEK har gjort en framgångsrik förflyttning under året och breddat
målgruppen vilket gjort att fler medelstora företag än tidigare kan ta del av bolagets
finansiering.

– Vi har varit betydligt mer aktiva i vår bearbetning av kunder, såväl befintliga som
nya. Med ökat kundfokus har vi också blivit bättre på att ta fram erbjudanden som
motsvarar kundernas behov, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

Under årets sista kvartal har SEK lanserat två nya erbjudanden, gröna lån och
finansiering för omställning till fossilfritt.

Gröna lån har SEK erbjudit sedan 2015, och tar nu nästa steg genom att införa en grön
räntekurva för samtliga låneprodukter. Förutom en lägre ränta får låntagaren en grön
stämpel som visar att företaget bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Det andra erbjudandet handlar om att finansiera industrins investeringar så att de
kan ställa om sina verksamheter och minska utsläppen av fossila bränslen. SEK kan
finansiera alltifrån klimatsmarta energilösningar till hållbara transporter, inklusive
kollektivtrafik och sjötransporter.

– SEK vill vara en positiv kraft i omställningen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med
förnybar energi internationellt vilket ofta är projekt som kräver långfristig finansiering
och en förståelse för att hantera projektrisker. Detta är en stor fördel när vi tar oss an
initiativ i Sverige inom detta område, menar Catrin Fransson, vd för SEK.

Resultat januari- december 2019 (jämfört med januari-december 2018)
• Nyutlåning Skr 74,5 miljarder (57,0)
• Räntenetto Skr 1 717 miljoner (1 442)
• Rörelseresultat Skr 1 304 miljoner (852)
• Nettoresultat Skr 1 027 miljoner (648)
• Avkastning på eget kapital 5,5 procent (3,6)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,6 procent (12/2018: 20,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 257 (162)

Ladda ner bokslutskommunikén för 2019 här!

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 59 09

Maila Catharina

Till SEK:s pressrum

SEK