Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 23 november 2022

Jan Hoppe ny CRO på SEK

SEK har rekryterat Jan Hoppe till rollen som Chief Risk Officer (CRO). Han kommer närmast från Nordea Hypotek där han hade motsvarande tjänst. Jan Hoppe tillträder sin tjänst på SEK den 12 januari 2023.

Jan Hoppe är civilekonom och har lång bankerfarenhet från Nordea. Sedan 2020 har han varit riskchef på Nordea Hypotek. Dessförinnan var han bland annat ansvarig för kreditriskramverket, prismodeller och allokering av ekonomiskt kapital på Nordea.

”Jag är väldigt glad att kunna hälsa Jan välkommen till SEK. Riskhantering är en grundbult i vår verksamhet och Jan har bred erfarenhet från alla SEK:s riskslag vilket är värdefullt.”

Magnus Montan, vd på SEK

Jan Hoppe tillträder sin tjänst den 12 januari 2023 och kommer att leda SEK:s riskfunktion med cirka 30 medarbetare. Han kommer att ingå i SEK:s företagsledning och rapportera till vd.

SEK:s nuvarande riskchef Peter Svensén kommer att avsluta sin tjänst den 11 december för att bli CFO på den statliga bolånebanken SBAB. Anna-Lena Söderlund, chef för icke finansiella risker på SEK:s Riskfunktion blir tf riskchef till dess att Jan Hoppe tillträder i januari.

Sök