Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 2 november 2023

Ny 7-årig benchmark-obligation om 500 miljoner AUD, 5,40%, med löptid till den 1 november 2030

Tisdagen den 24 oktober 2023 prissatte SEK, med kreditbetyget Aa1/AA+ (stabil/stabil) från Moody’s och S&P, framgångsrikt en ny 7-årig Kangaroo benchmark-obligation om 500 miljoner AUD. Detta är bolagets andra Kangaroo-obligation om 500 miljoner AUD i år.

Transaktionen, som löper till den 1 november 2030, ger en halvårsvis kupong om 5,40% och prissattes med en spread om SQ ASW+75 baspunkter (ACGB+91,5 baspunkter) med en re-offer yield på 5,43%. Joint Lead Managers (JLM) för transaktionen var Nomura, RBC Capital Markets och TD Securities.

Höjdpunkter från transaktionen

 • SEK publicerade ett pressmeddelande kl. 10:04 (tid i Sydney) fredagen den 20 oktober, för att offentliggöra bolagets avsikt att gå in på AUD-marknaden under förutsättning att marknadsvillkoren medgav det.
 • En ny 7-årig benchmark-obligation emitterades kl. 15:00 (tid i Sydney) måndagen den 23 oktober, och samtidigt öppnades orderböckerna med en spread på SQ ASW+75 baspunkter.
 • 13:30 (tid i Sydney) tisdagen den 24 oktober 2023 hade orderboken vuxit och översteg 570 miljoner AUD inkl. 60 miljoner AUD JLM. Spreaden angavs till SQ ASW+75 baspunkter och transaktionens storlek sattes till 500 miljoner AUD. Orderboken stängdes kort därefter, kl. 14:00 (tid i Sydney).
 • Transaktionen prissattes kl. 15:54 (tid i Sydney) med en spread om SQ ASW +75 baspunkter/ACGB 1% Dec 2030 + 91,5 baspunkter/EFP + 73 baspunkter,med ett ”re-offer price” om 99,827 och en avkastning(re-offer yield) på 5,43 %. Den ger en halvårsvis kupong om 5,40 %.
 • Transaktionen utgör den största enskilda 7-åriga transaktionen i AUD på senare år, och avspeglar SEK:s strategiska och tillförlitliga metod för att arbeta med investerare.

Sammanfattning av distributionen

 • Den slutliga orderboken stängde på över 570 miljoner AUD, inklusive 60 miljoner AUD från JLMs. Över 20 investerare deltog.
 • Per typ av investerare gick den största andelen till centralbanker på 52,3 %, följt av banker, bankkapitalförvaltningar 18,5 %, fondförvaltare, kapitalförvaltare på 15,2 % och slutligen till övriga på 14 %.
 • Per geografiskt område gick 69,8 % till APAC exklusive Australien, följt av 16,6 % till EMEA och 13,2 % till inhemska australiska investerare medan 0,4 % gick till Nordamerika.
 • Information om transaktionen
  Emittent:Svensk Exportkredit (SEK) (helägt av svenska staten)
  Kreditbetyg:Moody’s Aa1/S&P AA+ (båda stabila)
  Format:Kangaroo
  Instrument:Seniora lån i AUD med fast ränta
  ISIN:AU3CB0303915
  Dok:Issuer’s A$ Debt Issuance Programme
  Lånebelopp:500 miljoner AUD
  Kupong:5,40 % S.A. RBA Bond Basis
  Prissättningsdag:24 oktober 2023
  Avstämningsdag:1 november 2023
  Förfallodag:1 november 2030
  Spread:SQ ASW +75 baspunkter | ACGB 1 % Dec 2030 + 91,5 baspunkter | EFP + 73 baspunkter
  Avkastning | Pris:5,43% | 99,827%
  Övriga:NSW Law; IWT Exempt (förväntad); Min Denom A$2k (A$500k Aus)
  Joint Lead Managers:Nomura | RBC Capital Markets | TD Securities

   

  Citat

  Ett strålande resultat för Svensk Exportkredit (SEK) över en natt, att genomföra ännu en benchmark-emission om 500 miljoner AUD, och denna gång utöka kurvan till 7 år, från den tidigare emissionen om 5 år före sommaren. Transaktionen utgör den största 7-åriga SSA-emissionen i år och stärker SEK:s ställning som en kraft att räkna med på Kangaroo-marknaden. Framgången är en belöning för SEK:s oförtröttliga arbete på kapitalmarknaderna och ett bevis på den kraftfulla kreditstyrka de erbjuder. Gratulerar!” – Mark Yeomans, Debt Capital Markets, Nomura

  Gratulerar SEK-team till ännu en Kangaroo benchmark-obligation som har tagits emot mycket väl! Denna nya 7-åriga benchmark-obligation om 500 miljoner AUD utökar SEK:s enastående kurva och utgör samtidigt deras sammantaget största Kangaroo benchmark-obligation. Att kunna attrahera en högkvalitativ efterfrågan på över 570 miljoner AUD är en avspegling av teamets arbete med att engagera globala investerare. Det är ett nöje för RBC att ha fått samarbeta med SEK om den här transaktionen som återigen bekräftar deras engagemang i Kangaroo SSA-marknaden.” Harald Eikeland, chef för APAC Syndicate, RBC Capital Markets

  Vi gratulerar SEK till en exceptionell AUD-nominerad 7-årig benchmark-transaktion. Ett antal olika högkvalitativa investerare deltog efter att ha blivit medvetna om SEK:s etablerade närvaro på marknaden för den australiska dollarn, med denna affär som utgör deras andra emission av 500 miljoner AUD i år. Det är som alltid ett nöje för oss att arbeta tillsammans med SEK i den här transaktionen” – Paul Eustace, verkställande direktör, Global Co-Head of SSA och Head of Europe and Asia Syndicate, TD Securities

Sök