Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 23 november 2022

SEK emitterar 1 miljard euro i ny obligation

Det statligt ägda bolaget Svensk Exportkredit (SEK) har via sitt EMTN program emitterat en obligation på 1 miljard euro med en löptid om drygt fem år. Det här är SEK:s andra publika benchmark-emission på euromarknaden under 2022, och understödjer strategin med att bygga en euroobligationskurva.

På en volatil marknad genomförde SEK den 16 november 2022 en mycket lyckad benchmark-obligation om 1 miljard euro med en löptid om drygt 5 år. Transaktionen, som leddes av BNP Paribas, DZ BANK, J.P. Morgan och Nordea, prissattes 16 baspunkter över swapräntan.

”Vi är väldigt nöjda med det framgångsrika resultatet, i synnerhet i dessa oroliga tider och nu när vi närmar oss årsslutet. Efterfrågan, särskilt från högkvalitativa investerare, var stark och vi är glada att ha emitterat 1 miljard euro baserat på en orderbok om 1,25 miljarder euro. Det här understryker också vårt löfte att arbeta för att bygga en eurokurva som ett strategiskt drag för att diversifiera upplåningen och bredda investerarbasen.”

Anna Finnskog, chef för Treasury på Svensk Exportkredit

Detta är Svensk Exportkredits andra benchmark-obligation i euro under året och lockade till sig en högkvalitativ och mångfaldig orderbok med investerare från Norden, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Benelux, vilka stod för tre fjärdedelar av orderboken. Bankerna tog huvuddelen, följda av centralbanker och officiella institutioner.

”SEK har återigen emitterat i euro – och det med framgång! Den nya emissionen om 1 miljard euro med förfall 2028, med en orderbok på 1,25 miljarder euro, är en av de största obligationerna i euro som SEK har emitterat. Mer fler än 50 investerare som representerar kärnan i orderboken visar det gedigna investerararbetet som SEK har genomfört de senaste åren och i synnerhet de senaste månaderna. Denna stora framgång för en konventionell transaktion i euro avspeglar också en stor och växande investerarbas som har utvecklat en god förståelse av SEK, dess kreditstyrka och den generellt hållbara affärsmodellen. DZ BANK är extremt stolt och tacksam över att ha kunnat bidra till detta starka resultat under oroliga och volatila tider.”

Kai Poerschke, chef för SSA Origination på DZ BANK AG

 

”Nordea var mycket nöjda att vara en del av Svensk Exportkredits andra, och största, benchmarkobligation i euro 2022. Transaktionen var en stor framgång och förlängde SEK:s eurokurva till 2028. Kvaliteten och djupet på orderboken visar på investerarnas entusiasm för SEK:s kreditkvalitet och lägger en stark grund för SEK:s framtida eurostrategi. Stora gratulationer till upplåningsteamet på SEK för det imponerande resultatet.”

Kamal Grossard-Amin, verkställande direktör, chef för SSA Origination på Nordea

Transaction Details:

Issuer: Swedish Export Credit Corporation (SEK)
Issuer Ratings: Aa1/AA+ (Moody’s stable / S&P stable)
Format: RegS Bearer, Senior Preferred
Size: EUR 1bn
Maturity: 23 February 2028
Settlement: 23 November 2022
Coupon: 2.750% Fixed, Annual, Act/Act
Re-offer Price: 99.579%
Re-offer Yield: 2.839%
Re-offer vs. Mid Swaps: MS +16bps
Re-offer vs. Benchmark: DBR 0.5% Feb-28 +89.8bps
Lead Managers: BNP Paribas, DZ BANK, J.P. Morgan, Nordea

Sök