Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 16 juli 2019

SEK:s delårsrapport januari-juni 2019: Framgångsrik nykundsbearbetning

Det andra kvartalet präglades av hög aktivitet inom flera av SEK:s produktområden vilket märks i såväl ökad utlåningsvolym som i antalet nya kunder. Trots att den svenska ekonomin befinner sig i en avmattningsfas är exportföretagen fortsatt välmående.

Den positiva tillväxten i exporten återspeglas i nyutlåningen som under det första halvåret uppgick till Skr 45,4 miljarder, vilket var högre jämfört med samma period föregående år. Även räntenetto och avkastning på eget kapital var högre jämfört med föregående år.

SEK har som mål att skapa nytta för fler svenska exportföretag och nykundsbearbetningen har varit framgångsrik. Under det första halvåret ökade SEK antalet kunder med 12 procent.

”Aldrig tidigare i SEK:s historia har bolaget haft så många kunder som nu. Ambitionen är att fortsätta öka kundbasen genom att vässa SEK:s erbjudanden utifrån identifierade kundbehov.”

Catrin Fransson, vd för SEK

Hållbar finansiering har länge varit en viktig del i SEK:s verksamhet. I juni emitterade SEK en 3-årig fastförräntad grön obligation på Skr 1 miljard. Affären ger investerare möjlighet att finansiera export av svensk miljöteknik och miljökunnande.

Resultat januari-juni 2019 (jämfört med januari-juni 2018)

  • Nyutlåning Skr 45,4 miljarder (26,6)
  • Räntenetto Skr 850 miljoner (728)
  • Rörelseresultat Skr 680 miljoner (416)
  • Nettoresultat Skr 536 miljoner (312)
  • Avkastning på eget kapital 5,8 procent (3,5)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,9 procent (12/2018: 20,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 134 (78)

Dokument

  1. Delårsrapport januari-juni 2019

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök