Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 14 juli 2023

SEK:s delårsrapport januari-juni 2023: Högt räntenetto trots utmanande tider

Räntenettot för andra kvartalet ökar med 43 procent jämfört med samma period föregående år och tillväxten i utlåningsportföljen är fortsatt god under det första halvåret 2023, trots att krig i Europa, geopolitiska spänningar och ekonomisk turbulens skapar utmanande omständigheter för svenska bolag. Tillväxten drivs främst av direktutlåning till svenska exportbolag, medan utlåningen till utländska köpare av svenska varor och tjänster och till svenska och internationella projekt är lägre.
– Hög inflation och höga räntor medför att många bolag väljer att skjuta upp en del investeringar, men vi ser ett ökat intresse för finansiering av klimatomställningen, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK).

Tillväxten i utlåningsportföljen är 1,8 procent för kvartalet (6,7) och 5,2 procent för första halvåret (10,9). Räntenettot för kvartalet uppgick till Skr 724 miljoner, vilket är en ökning med 43 procent från föregående år och för halvåret uppgick det till Skr 1 357 miljoner (990). En ökande utlåningsportfölj med en längre genomsnittlig löptid har bidragit till ett högre och mer stabilt räntenetto. Under andra kvartalet uppgick nyutlåningen till Skr 22,1 miljarder, vilket är lägre än motsvarande kvartal 2022 (45,4). Framför allt har nyutlåningen till utländska köpare av svenska varor och tjänster minskat, medan nyutlåning till svenska exportbolag är fortsatt hög.

”Hög inflation och höga räntor medför att många bolag väljer att skjuta upp en del investeringar, vilket påverkar vår nyutlåning till exportkrediter och projektfinansiering. Vi ser dock en ökad efterfrågan när det kommer till finansiering för klimatomställning och fortsatt hög aktivitet inom direktutlåning till svenska exportörer.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Behovet av omställning för att begränsa den globala uppvärmningen innebär att länder och företag behöver ställa om, både för att minska sin klimatpåverkan och för att minska sina klimatrelaterade risker. SEK vill vara en positiv kraft i omställningen och har under det andra kvartalet ökat den gröna och hållbarhetslänkade utlåningen med Skr 4,7 miljarder, jämfört med föregående kvartal.

”Vårens Exportkreditbarometer visade att 7 av 10 svenska exportbolag planerar att investera i åtgärder för minskad klimatpåverkan de kommande tolv månaderna, trots att finansiering blivit dyrare. Det ser vi på SEK som positivt, både ur klimathänseende och då det ökar företagens konkurrenskraft.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Nettoresultatet uppgår i andra kvartalet till Skr 179 miljoner (171) där avsättningar för förväntade kreditförluster samt nettoresultat av finansiella transaktioner påverkar resultatet negativt. En enskild affär står för merparten av ökningen av förväntade kreditförluster och vi ser i nuläget inga starka indikationer på ytterligare reserveringsbehov. För halvåret uppgår nettoresultatet till Skr 513 miljoner (287). Lönsamheten uppgår till 4,7 procent under det första halvåret, vilket innebär en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med första halvåret föregående år.

Hittills i år har SEK lånat Skr 80 miljarder med löptider över 1 år, vilket är väsentligt mer än samma period 2022. SEK är fortsatt väl kapitaliserat och har god likviditetsberedskap för att kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov.

Resultat januari-juni 2023 (jämfört med januari-juni 2022)

• Nyutlåning Skr 35,9 miljarder (69,8)
• Räntenetto Skr 1 357 miljoner (990)
• Rörelseresultat Skr 646 miljoner (361)
• Nettoresultat Skr 513 miljoner (287)
• Tillväxt utlåningsportfölj 5,2 procent (10,9)
• Avkastning på eget kapital efter skatt 4,7 procent (2,8)
• Total kapitalrelation 20,1 procent (12/2022: 20,6)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 129 (72)

För mer information, kontakta:

Stefan Friberg, finanschef. Mob: 072-717 88 05.
Jenny Wickman, presskontakt. Mob: 079-585 94 09.

Kvartalsrapport Q2 2023

  1. Kvartalsrapport Q2 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök