Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 april 2019

SEK:s delårsrapport januari-mars 2019: SEK lanserar nytt erbjudande och ökar antalet kunder

Tillväxten i den globala ekonomin är fortsatt god med högt resursutnyttjande och låg arbetslöshet. Detta återspeglas i SEK:s nyutlåning för det första kvartalet som uppgick till 13,3 miljarder, vilket var högre jämfört med motsvarande period ifjol.

De svenska exportföretagen har en fortsatt optimistisk syn på exporten. Företagen är nöjda med exportorderstockarna men har en mindre optimistisk syn på lönsamheten i exportförsäljningen. SEK:s strategi är att öka erbjudandet mot fler kunder, främst medelstora företag, men också fördjupa och bredda affärerna med befintliga kunder.

– Vi har en hög aktivitet i utvecklingen av våra erbjudanden. Vi har lanserat Enkla exportlånet som riktar sig till både exporterande företag och deras underleverantörer. Erbjudandet inkluderar ett samarbete med Europeiska Investeringsfonden, och är utformat så att väletablerade och innovativa företag med en omsättning mellan 200-1000 miljoner kronor kan ansöka om lån upp till 65 miljoner kronor till förmånlig ränta, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Antalet kunder har under det första kvartalet ökat med fem procent.

– Att förstå kundernas behov är grundläggande för att vi ska kunna ta fram relevanta erbjudanden. Vi har en nära dialog med våra kunder och utvecklar nya erbjudanden tillsammans. Det möter konkreta behov och ökar kundnyttan, menar Catrin Fransson.

SEK:s nyutlåning under årets första kvartal uppgick till 13,3 miljarder vilket var något högre jämfört med samma period föregående år. Räntenettot var högre jämfört med samma period föregående år och uppgick till Skr 395 miljoner.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 352 miljoner, vilket var betydligt högre jämfört med samma period föregående år (180).

Resultat januari-mars 2019 (jämfört med januari-mars 2018)

  • Nyutlåning Skr 13,3 miljarder (13,0)
  • Räntenetto Skr 395 miljoner (382)
  • Rörelseresultat Skr 352 miljoner (180)
  • Nettoresultat Skr 274 miljoner (136)
  • Avkastning på eget kapital 5,9 procent (3,1)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,8 procent (12/2018: 20,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 69 (34)

Dokument

  1. Delårsrapport januari-mars 2019

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök