Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 4 december 2023

SEK:s Exportkreditbarometer: Dystrare framtidssyn hos svenska exportföretag

Idag släpps höstens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK) – en delårsundersökning som bland annat tittar på exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner, hållbarhetsplaner, samt synen på ränte- och kronläget. Höstens barometer visar på en dystrare framtidssyn hos exportföretagen, men också att lika många företag som tidigare planerar investeringar för klimatomställning – trots dyrare finansiering.

Exportföretagen spår en något mörkare framtid under det kommande året. Samtliga siffror – finansiell situation, likviditetssituation, orderingång och sysselsättning i Sverige – minskar jämfört med vårens mätning.

”Tyvärr vänder kurvan över exportföretagens framtidssyn nedåt igen. Detta är dock inte oväntat utan en konsekvens av många orosmoment i vår omvärld. Just därför är det viktigt att SEK – tillsammans med aktörer i Team Sweden, banker och andra partners – fortsätter att arbeta för att stärka svensk export globalt.”

Magnus Montan, vd hos SEK

Ett av fem företag upplever att säkerhetsläget försämrar affärsmöjligheterna

Sällan har framtiden präglats av så stor osäkerhet. Försämrat säkerhetsläge globalt med bland annat Rysslands fortsatta krig i Ukraina, kriget mellan Israel och Hamas och Kinas alltmer auktoritära förhållningssätt gentemot Taiwan skapar en värld av geopolitisk oro. Fortsatt höjda räntor, minskad köpkraft och en svagare krona bidrar till ytterligare osäkerhet.

Det rådande svenska säkerhetsläget har varit ett återkommande diskussionsämne det senaste året. Koranbränningar, desinformationskampanjer mot Sverige och den utdragna svenska Nato-processen riskerar att få kännbara konsekvenser för svenska exportföretag.

I dagsläget upplever drygt en femtedel av exportföretagen att det rådande svenska säkerhetsläget har påverkat affärsmöjligheterna negativt. Dock menar hela 7 av 10 företag (72 procent) att säkerhetsläget inte lett till några konsekvenser för affärerna.

Kraftig försämring för kunders möjligheter till finansiering för köp

Hela 49 procent av de svenska exportföretagen upplever att deras kunders möjligheter till finansiering för att köpa deras produkter har försämrats – och denna försämring sker från ett redan dåligt utgångsläge. Siffran är högre bland storföretagen. 54 procent av de stora bolagen ser en minskad finansieringsmöjlighet hos deras kunder, jämfört med 41 procent bland de mindre bolagen.

Exportkreditbarometern december 2023

  1. Exportkreditbarometern december 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök