Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 20 september 2023

SEK:s låneram hos Riksgäldskontoret

AB Svensk Exportkredit (SEK) har en låneram hos Riksgäldskontoret. För 2024 föreslår Regeringen att låneramen ska uppgå till Skr 125 miljarder (175). Låneramen ska utgöra en reserv för tillfällen då SEK:s upplåningsmarknader inte är tillgängliga och då efterfrågan på finansiering från exportindustrin är extra stor.

Under covid-19-pandemin utökades låneramen från Skr 125 miljarder till Skr 200 miljarder för att efter den akuta fasen av pandemin sänkas till Skr 175 miljarder för 2022. För 2024 anpassas beloppet till den nivå som gällde före pandemin. Förslaget har ingen materiell påverkan på SEK och SEK:s balansräkning är fortsatt löptidsfinansierad.

Sök